Ura, mitä se tarkoittaa?

Jaa ja välitä

Jos kuvittelet ettei sinulla ole uraa, kun et ole ollut työelämässä, olet väärässä. Vanha ajatusmalli näkee uran pelkästään työelämään liitettävänä, tikapuiden kaltaisena hierarkkisena polkuna. Ennen työntekijä saattoi pysyä samalla työnantajalla suurimman osan, ellei jopa koko työuransa. Niin kuin varmasti kaikki tiedämme, nykyään harva tekee koko työuraa yhdellä työnantajalla. Päinvastoin on tyypillisempää vaihtaa työnantajaa useamman kerran työuran aikana. Työnantajatkin pyrkivät nykyään tukemaan työntekijöidensä yksilöllistä uraa, ja tarjoamaan mahdollisimman hyvän työympäristön työntekijälle siksi aikaa, kun hän heillä työksentelee.


Ura käsitetään työhön linkittyvien taitojen kerryttämisenä myös työelämän ulkopuolella.


Sinulla on ura, vaikka et olisi ollutkaan vielä palkkatyössä. Nykyään ura käsitetään yksilön työhön linkittyvien taitojen kerryttämisenä myös työelämän ulkopuolella. Nykyään voidaan myös puhua ammatti-identiteetin sijaan osaamisidentiteetistä. Osaamisidentiteetti kostuu eri elämän osa-alueilla kerrytetystä osaamisesta, mitä hyödynnetään työtehtävissä sekä työyhteisössä toimittaessa.


Voit lähteä pohtimaan uraasi ja osaamistasi näiden kysymyksien avulla:

1. Mitä työtehtäviä ole tehnyt?

2. Oletko opiskellut – tutkinnon tai lyhyempiä kursseja?

3. Mitä harrastuksia sinulla on ja on ollut?

4. Teetkö tai oletko tehnyt jotain vapaaehtoistyötä tai esim. ollut mukana urheiluseuratoiminnassa?

5. Minkälainen rooli sinulla on perheessäsi ja ystävien keskuudessa?


Älä vähättelee mitään työtehtävistäsi. Pohdi tarkkaan, mitä olet oppinut eri työtehtävistä, kuten: järjestelmällisyyttä, asiakaspalvelua, keittämään erinomaista kahvia tai siivoamaan oikeaoppisesti. Kaikinlaisissa koulutuksissa, tutkintoon johtavissa koulutuksissa sekä lyhyemmissä kursseissa, pääasiallinen tehtävä on oppia uutta ja kerryttää osaamista. Mieti tarkkaan, mitä opiskelitte ja miten? Usein myös tapa jolla opiskelitte on opettajan tarkkaan miettimä ja sisältää oppimistavoitteita, kuten ryhmätyötaidot, tiedon haku, digitaalinen osaaminen tai palautteen antaminen vertaisarvioinnissa.

Harrastuksien kohdalla voidaan puhua myös siirrettävistä taidoista. Jos olet esimerkiksi harrastanut jotain joukkuelajia, olet varmasti oppinut kurinalaisuutta, ryhmätyöskentelytaitoja ja kommunikointitaitoja. Nämä ovat siirrettävissä työelämätaitoihin ja työyhteisössä toimimiseen. Tai oletko ollut mukana koiraharrastustoiminnassa ja oppinut johdonmukaista kouluttamista, tapahtumien järjestämistä ja yhdistyksen kokouksista kokouskäytäntöjä?

Oletko ollut kotivanhempana ja pois työelämästä viime aikoina? Ei hätää. Olet varmasti kerryttänyt paljon uusia taitoja vanhempana, kuten tunnetaitoja, pitkäjänteisyyttä, kyky hoivata ja pitää huolta toisesta ihmisestä, toimia järjestelmällisesti, kyvyn luoda rutiineja sekä pitämään niistä kiinni ja kyky tunnistaa toisen ihmisen tarpeita. Vanhemmaksi tuleminen muuttaa paljon ihmistä ja opettaa herkkyyttä, mistä on hyötyä työyhteisössä ja asiakkaiden kanssa toimittaessa.

Jaa ja välitä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.