Miten tunnistaa uupumus?

Jaa ja välitä

Uupumus johtuu pitkittyneestä stressistä, ja stressiä aiheuttavia tekijöitä on lukuisia ja hyvin erilaisia. Uupumus on monimutkainen ilmiö. Usein ajatellaan, että stressi johtuu kiireestä ja töiden kasautumisesta. Kyllä, nämä voivat olla yksi syy stressiin ja uupumukseen, mutta vain yksi sadasta muusta syystä. Sinulla ei ole mihinkään kiire ja tehtäviäkin on sopivasti, mutta silti ahdistaa ja rintaa puristaa sekä saatat epäillä kykyjäsi. Usein kehosi tietää uupumusrajasi ylittyneen ennen kuin itse sitä edes ymmärrät. Oletko huomannut, että päätäsi särkee jatkuvasti, suolistosi oireilee tai olet jatkuvasti kipeänä? Kehosi yrittää kertoa sinulle, että nyt on liikaa ja liian pitkään ollut stressitekijöitä, ja olet ylittämässä uupumispisteen tai jopa jo ylittänyt sen rajan.

1. Epäiletkö taitojasi?
2. Oletko itkuinen tai ärtynyt?
3. Kärsitkö muistivaikeuksista?
4. Kärsitkö riittämättömyyden tunteesta?
5. Epäiletkö työsi/opintojesi merkityksellisyyttä?
6. Etkö jaksa vapaa-ajalla tehdä mitään ja aikaisemmin kivatkin asiat tuntuvat nyt rankalta ja väsyttäviltä?
7. Saatat olla uupunut.

Uupumus syntyy vähitellen ja se on vaikea huomata. Uupunut henkilö ei välttämättä tajua, kuinka syvissä vesissä ui, vasta kun on tehnyt muutoksia elämässään ja alkaa voida paremmin. Taaksepäin katsottaessa tajuaa vasta, kuinka uupunut olikaan. Olisiko sinun aika ottaa etäisyyttä työhösi tai opintoihisi ja kohentaa hyvinvointiasi?

Työuupumus

Työ on monipuolinen toimintakenttä, mikä koostuu erilaisista tekijöistä, kuten varsinaisista työtehtävistä, vastuutehtävistä, vuorovaikutustilanteista, erilaisista ihmissuhteista, säännöistä, arvoista ja normeista. Työssä ilmenee erilaisia stressitekijöitä, jotka voivat olla määrällisiä ja laadullisia. Erityisesti stressitekijät, jotka ovat rakenteissa ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, kuten rooliristiriidat ja epäselvät tehtävänkuvat, voivat olla haastavia tunnistaa stressitekijöiksi.

Tarkastele:
1. Minkälainen sinun työympäristösi on?
2. Minkälainen on teidän työyhteisön kulttuuri?
3. Miten siellä toimitaan?
4. Mitä asioita pidetään tärkeinä?
5. Miten siellä keskustellaan ja millaista kieltä käytetään?
6. Miten työpaikallasi viestitään?
7. Kuka saa tehdä päätöksiä?

Organisaatiokulttuurilla on suuri merkitys työntekijöiden hyvinvointiin. Yksilöllä on vastuu omasta hyvinvoinnistaan, mutta jossain vaiheessa voi tulla vastaan raja, kun olet yrittänyt kaikkesi hyvinvointisi eteen ja tuijotellut itseäsi peilistä, mutta tilanne ei helpota. Kyse voi olla työpaikan rakenteissa sekä organisaatiokulttuurissa olevista kuluttavista toimintamalleista sekä stressitekijöistä. Johtajilla on vastuu toimia esimerkkinä ja johtaa hyvinvointia ja terveyttä edistävää organisaatiokulttuuria, jossa jokaista työntekijää arvostetaan, jokaisella on mahdollisuus tulla kuulluksi ilman, että lytätään ja jokaisen potentiaali ja osaaminen hyödynnetään ja sitä arvostetaan.

1. Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä?
2. Mitkä ovat sinulle hyvää elämää määritteleviä asioita, sinulle tärkeitä arvoja?
3. Mitkä ovat työpaikkasi arvot?
4. Ovatko sinun sekä työpaikan arvot linjassa eli samankaltaisia keskenään? Jos eivät, sinun voi olla todella haastavaa työskennellä, jos koet jatkuvasti kohtaavasti eettisiä haasteita työssäsi.

Tärkeää olisi löytää työ, missä sinun sekä organisaation arvot kohtaavat. Joskus voi organisaation kirjattujen arvojen sekä käytännön toiminnassa esiintyvien arvojen välillä olla ristiriita. Eli kirjatut arvot eivät käytännössä toteudu organisaatiossa. Organisaatiokulttuurin muutos on hidasta ja vaatii pitkäjänteistä työstämistä sekä huomion kiinnittämistä näihin muutoksen kohteena oleviin asioihin. Arvojohtaminen ja arvojen mukainen toiminta vaatii aikaa, työtä, kärsivällisyyttä ja kaikkien sitoutumista.

Sinulla on voimavaroja, jotka auttavat sinua selviytymään päivän ponnisteluista sekä hetkellisistä stressitilanteista. Myös työ itsessään sisältää voimavaroja, kuten erilaiset palkkiot, kehitys- ja oppimismahdollisuudet, työyhteisön tuki, mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön, työn varmuus(esim. ei irtisanomisuhkaa) sekä innovatiiviset työskentelytavat. Jos työn voimavarat heikkenevät hetkellisesti esimerkiksi muutostilanteen vuoksi, sinun omat voimavarat auttavat sinua selviytymään tästä muutos- sekä stressitilanteesta. Tämä toimii myös toisin päin. Jos syystä tai toisesta sinun voimavarasi hupenevat hetkellisesti vaikka perhetilanteen vuoksi, voi työ antaa energiaa ja tarmokkuutta sekä valaa uskoa tulevaisuuteen. Ihmiselle on tärkeää kokea hallinnan tunnetta elämässään, joko työssään tai vapaa-ajalla, tai molemmissa.

Jos epäilet, että olet uupunut tai stressi on jatkunut pitkään, pyydä apua! Tiedätkö, milloin ihmiset yleensä hakeutuvat psykologin vastaanotolle? Liian myöhään. Ole erilainen. Hakeudu ajoissa. Talokin on helpompi pitää kunnossa, kun aika ajoin tarkastaa sen kunnon ja tekee tarvittavat huoltotoimenpiteet, jottei koko talo romahda, ja joudu tekemään isoja korjauksia tai rakentamaan peräti koko talon uudelleen. Työpaikan vaihtaminen saattaa tuntua äärimmäiseltä ratkaisulta ja olla pelottavan tuntuinen muutos. Jos vaihtaisit nyt työpaikkaa, mitä menetät? Mitä voisi pahimmillaan tapahtua? Entä, mitä voit saavuttaa, jos nyt vaihdat työpaikkaa? Mitä parhaimmillaan voisi tapahtua? Älä siedä liikoja, uskalla ottaa askel kohti muutosta. Olet vahvempi, kuin kuvitteletkaan.

Opiskelijoiden uupumus

Nykypäivänä puhutaan paljon opiskelijoiden uupumuksesta. Tuntuu, että opiskelijoilta odotetaan kohtuuttoman paljon. Tulisi olla jo uraputkessa tai vähintään tietoinen, miten ja minne aikoo hakeutua töihin samalla, kun vasta opiskellaan perusasioita. Yhteiskunnan odotukset opiskelijoita ja nuoria kohtaan tuntuvat korostavan kilpailua sekä itsenäisyyttä. Jos samaan aikaan opiskelijan perhe painostaa ja odottaa hyvää suoriutumista opinnoissa, voi paineet olla kohtuuttomat kantaa.

Nykyään on mahdollisuus valita vapaasti opintoja laajasta kurssitarjonnasta sekä suunnata omia opintojaan itseään kiinnostavalla tavalla. Paljon valinnan varaa ja vähän opintojen ohjausta voi aikaan saada ahdistusta valintojen ja tulevaisuuden suhteen, kurssien ahmimista ja liian kiivaan opiskelutahdin sekä pirstaleiset kurssivalinnat. Valinnan edessä toiset saattavat passivoitua, jolloin opinnot eivät etene, kun taas toiset ottavat yhteiskunnan osaamisvaatimusten paineen alla liikaa kursseja. Lopputulos voi olla pelkkä sekametelisoppa.

Opiskelutaidot ovat omanlainen setti kykyjä, taitoja ja ominaisuuksia. Meistä jokainen oppii eritavalla, joten koulussa toteutettu opetustyyli ei sovi kaikille. Tulisi enemmän kiinnittää huomioita opiskelutaitojen opettamiseen ja sen oman yksilöllisen opiskelutyylin löytämiseen. Tämä vaatii pitkäjänteistä ohjausta ja oman opiskelun reflektointia varsinaisten opintojen rinnalla. Opiskelija! Käytä aikaa siihen, että pohdit, miten sinä opit parhaiten; koulussa, kun opettaja luennoi, vai kotona itsenäisesti opiskellen ja muistiinpanoja tehden? Tarvitsetko hiljaisuutta opiskellessasi vai kenties pientä liikettä? Oletko kokeillut lukea ääneen tai tehdä hullun kurisia muistiinpanoja, mitkä jäävät mieleen.

Moni opiskelija tekee töitä opintojen ohella, minkä vuoksi tulisi ohjata ja auttaa työn ja opintojen yhteen sovittamisessa. Tämänkin osalta sinulle sopivan opiskelutyylin ja -tekniikoiden tiedostaminen ja hyödyntäminen ovat tärkeitä, sillä niillä voidaan optimoida opiskelu ja siihen käytetty aika ja kaiken tämän lisäksi opiskelu tuntuu todennäköisesti mielekkäämmältä ja mukavammalta. Koulussa eri elämänalueiden yhteensovittamisen harjoittelu tukee jatkossa kykyä yhteensovittaa työ- ja perhe-elämä. Tämä monipuolinen taitojen harjoittelu ja ohjaus koulussa tukee opiskelijoiden tulevaisuuden työhyvinvointia.

Kouluissa tulisi enemmän vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja ryhmässä tiedonrakentamista ja osaamisen yhdistämistä, sen sijaan, että luodaan kilpailuasetelmaa opiskelijoiden välille. Jos ajatellaan työelämää ja saman alan eri toimijoita ja kilpailua, pelko siitä, että alalle tulee lisää tekijöitä ja kilpailua voi olla turha. Mitä enemmän alalla on tekijöitä, sitä enemmän he saavat näkyvyyttä ja jos he vielä yhdistävät voimansa, niin heidät varmasti huomataan ja tietoisuus toiminnasta lisääntyy, mikä lisää asiakkaita ja näkyvyyttä myös työnhakua ajatellen. Opiskelijat! Älkää painako toisianne alas ja kilpailko kohtuuttoman paljon keskenänne. Nostakaa toisianne, yhdistäkää vahvuutenne ja tuokaa näkyvyyttä teidän alallenne! Edistäkää näkyvyyttä, edistäkää työllistymistä!

Jaa ja välitä

Yksi kommentti artikkeliin “Miten tunnistaa uupumus?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *