Psykologian opinnot

Jaa ja välitä

Psykologia, filosofinen tiedekunta, kasvatustieteiden ja psykologian osasto.

Itä-Suomen Yliopisto, Joensuu


“Meillä Itä-Suomen yliopistossa eli UEF:ssä psykologian aineopinnoissa korostuvat kliinisen osaamisen syventäminen, koulutuksen sosiaalipsykologia, elämänkulun tutkimus, ammatillisen vuorovaikutuksen tarkastelu sekä laadulliseen tutkimukseen perehtyminen.”


Hei!

Olen kolmannen vuoden psykologian opiskelija Itä-Suomen yliopistosta Joensuun kampukselta. Psykologia on itsenäinen tieteenala, joka kuuluu meidän yliopistossa filosofiseen tiedekuntaan, tarkemmin kasvatustieteiden ja psykologian osastoon.

Opintojen rakenne

Psykologian opinnot kattavat psykologian kandidaatti- ja maisterikoulutuksen. Kandidaattivaihe kestää noin 3 vuotta ja maisterivaihe noin 2,5 vuotta. Viimeisen puolikkaan vuoden kattaa psykologiharjoittelu, joka kestää 5 kk.

Psykologian opinnot voidaan jakaa perinteisesti perus- ja aineopintoihin sekä syventäviin opintoihin. Perus- ja aineopinnot käydään kandivaiheessa ja syventävät opinnot muodostavat kokonaan maisterivaiheen.

Opintojen sisältö

Perusopinnoissa perehdytään psykologian eri osa-alueisiin, kuten kehitys-, neuro- ja persoonallisuuspsykologiaan sekä myös kliiniseen psykologiaan että psykologian tutkimusmenetelmiin. Perusopinnot ovat kaikissa suomalaisissa yliopistossa samat.

Aineopinnot sen sijaan vaihtelevat sisällöltään jonkun verran riippuen yliopistosta. Meillä Itä-Suomen yliopistossa eli UEF:ssä psykologian aineopinnoissa korostuvat kliinisen osaamisen syventäminen, koulutuksen sosiaalipsykologia, elämänkulun tutkimus, ammatillisen vuorovaikutuksen tarkastelu sekä laadulliseen tutkimukseen perehtyminen. Vapaavalinnaisissa aineopinnoissa meillä on runsaasti valinnanvapautta: tarjolla on muun muassa psykiatriaa, riippuvuuskäyttäytymisen psykologiaa, kognitiivista neurotiedettä, työelämän psykologiaa, kognitiivista psykologiaa ja paljon muuta.

Psykologian syventävissä opinnoissa opiskelussa korostuu erityisesti ammatillisten taitojen harjoittelu, kuten psykologisen arvioinnin osaaminen, lausuntoihin perehtyminen, kliininen tutkimus, erotusdiagnostiikka ja erilaisten psykologisten tutkimusmenetelmien käyttö. Harjoittelemme esimerkiksi tutkimaan lapsen kognitiivisia kykyjä erilaisin menetelmin. Myös aiemmin jo mainittu 5 kuukauden psykologiharjoittelu sekä pro gradu -tutkielma ovat merkittäviä osia syventävissä opinnoissa. Näiden lisäksi psykoterapiaan perehtyminen kuuluu syventäviin kursseihin.

Kaiken tämän psykologian lisäksi psykologian tutkintoon kuuluu myös jonkun verran muita pakollisia opintoja, kuten englantia, ruotsia, sivuaineita, tilastotiedettä sekä meidän yliopistossa myös filosofiaa.


“Opinnot voi tehdä itselleen niin vaikeaksi tai helpoiksi kuin haluaa.”


Yliopisto-opiskelu on psykologian osalta sekä teoreettista että käytännönläheistä. 3-vuotinen kandidaattivaihe on varsin teoriapainotteinen, jossa perinteinen luento-opetus, tentit ja esseet korostuvat. Opinnot voi tehdä itselleen niin vaikeaksi tai helpoiksi kuin haluaa. Kukaan ei pakota opiskelijaa ottamaan tiettyä kurssia, vaan kursseille ilmoittaudutaan itse. Voit myös päättää, teetkö vuodessa esimerkiksi 45 opintopistettä vai 60, johon tutkinto-ohjelmat ovat rakennettu. Toisin sanoen, opiskelijalla on suuri valta määrittää oma opintotahtinsa. Mitä pidemmälle opinnoissa edetään, mitä enemmän läsnäoloa ja kontaktia opinnot vaativat. Myös käytännön osaamisen harjoittelu korostuu opintojen loppuvaiheessa.

Haku

Psykologia on yksi Suomen suosituimmista hakukohteista. Itsenäisiä hakijoita vuosittain on useita tuhansia, joista yliopistosta riippuen vain 2-5 % pääsevät opiskelemaan. Tällä hetkellä psykologian valintaperusteissa korostuu todistusvalinta, jossa lukion yo-arvosanoilla on suuri merkitys. Riittävän hyvillä kirjoitusten arvosanoilla voi päästä yliopistoon sisään psykologiaa opiskelemaan. Kuitenkin myös valintakoeväylä on säilytetty, mutta se on valitettavasti usein hyvin pieni: vain muutamia kymmeniä valitaan pelkän valintakokeen perusteella. Tämä ei kuitenkaan poista sitä faktaa, ettetkö juuri Sinä voisi päästä opiskelemaan psykologiaa. Ainahan sinne joku pääsee.


Lue lisää Itä-Suomen Yliopiston psykologian opinnoista Opintopolusta.

Jaa ja välitä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.