Vinkit sinulle työntekijä! – Työssäkäyvän mahdollisuudet opiskeluun.

Jaa ja välitä

👉🏻Ammatillinen perustutkinto, erikoisammattitutkinto tai ammattitutkinto
👉🏻Ylempi ammattikorkeakoulututkinto työn ohessa
👉🏻Lukio
👉🏻Maisteriopinnot
👉🏻Avoin yliopisto tai ammattikorkea
👉🏻Opintovapaa 2 vuotta ja aikuiskoulutustuki

Oletko työelämässä ja kaipaat uusia tuulia? Olet ehkä työn kautta löytänyt kiinnostuksen johonkin tiettyyn aiheeseen ja haluat oppia asiasta lisää. Tai haluat vain tehdä ja kokeille jotain uutta välillä, pitkän työrupeaman jälkeen. Kerron sinulle nyt vaihtoehtoja, miten saat vaihtelua työelämään ja opit uutta.

Mahdollisuuksiahan Suomessa on useita! Meidän koulutusjärjestelmä on oikeastaan aika uskomaton ja tarjoaa paljon erilaisia mahdollisuuksia. Kun on tietoinen näistä mahdollisuuksista, voi rakentaa omanlaisen opintopolun. Voit saavuttaa unelmat, joita sinä et ehkä uskonut, että voit saavuttaa, koska et ole tehnyt niitä oikeita uravalintoja nuoruudessa. No niin, nyt asiaan.

Haluatko opiskella työn ohessa?

Suomessa on todella paljon joustavia ja eri elämän tilanteisiin räätälöitäviä opintokokonaisuuksia. Näillä opinnoilla voit täydentää ammatillista osaamistasi tai voit lähteä hakemaan kokonaan eri suuntaa urallesi.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Haluatko vahvistaa ammatillista osaamistasi työssäsi? Haluatko erikoistua johonkin alasi tiettyyn osaan ja kerryttää erikoisosaamista? Jos vastasi kyllä edes toiseen kysymyksistä, on ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sinua varten.

Onko sinulla ammatillinen perustutkinto käyty?

Jos sinulla on jo suoritettu perustutkinto ammattikoulusta ja olet ollut vähintään kolme vuotta työelämässä. voi hakea suorittamaan ammattitutkintoa. Ammattitutkintojen ajatuksena on syventää sinun ammattiosaamistasi ja suunnata urakehitystäsi alan tiettyyn osaamisalueeseen. Esimerkiksi pintakäsittelijät voivat lähteä erikoistumaan teolliseen pintakäsittelyyn. Kaikki 64 ammattitutkintoa löydät täältä.

Et ole käynyt ammatillista perustutkintoa, mutta hallitset alan perusosaamisen.

Erikoisammattitutkinto antaa sinulla valmiudet alan vaativimpiin työtehtäviin. Erikoisammattitutkintoon voi hakea, vaikka sinulla ei olisi alan perustutkintoa käytynä. Sinulla tulee kuitenkin olla tarvittava alan perusosaaminen hallussa. Suositellaan, että pohjalla olisi perustutkinto sekä viiden vuoden työkokemus. Lähihoitajana voit erikoistua esimerkiksi ikääntyneen ihmisen palveluohjaukseen. Kaikki 55 erikoisammattitutkintoa löydät täältä.

Oppisopimus

Oppisopimuksella voit suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon työsi ohessa. Ammatillisissa opinnoissa huomioidaan aikaisempi osaamisesi, eli jos osaat jo jonkin asian, sinun ei tarvitse sitä uudelleen opetella. Opettajat tunnistavat ja tunnustavat osaamisesi (ent. hyväksi lukeminen) joko aikaisempien todistustesi kautta ja näytössä, missä näytät, että hallitset tarvittavat tiedot ja taidot.

Enää sinun ei tarvitse tehdä täydellistä valintaa heti aluksia oppisopimuksen ja koulussa opiskelun välillä. Jo parin vuoden ajan on ollut mahdollista tehdä lyhyempiä oppisopimuksia. Oppisopimus voi kestää muutamasta viikosta kolmeen vuoteen. Tämä on sovittavissa koulun ja työpaikan kanssa.

Lukio

Haaveiletko ylioppilastutkinnosta? Silloin hae rohkeasti lukio-opintoihin! Älä kahlitse itseäsi ja selittele esimerkiksi sillä, että olisit liian vanha tai peruskoulusta on liian pitkä aika. Höpö höpö, ota yhteyttä lähimmän lukion opinto-ohjaajaan.

Voit lähteä opiskelemaan iltaopintoina aikuislukion puolella. Aikuislukioon ei ole keskiarvorajaa. Jos sinulla on motivaatiota ja inspiraatiota lukio-opintoihin, niin unohda peruskoulun päättötodistuksen arvosanat, hae lukioon ja keskity opiskelutaitojen vahvistamiseen.

Lukio-opintoja voi tehdä myös täysin etänä Nettilukiossa. Lisätietoja päivälukiosta löydät täältä ja aikuislukiosta täältä.

Monimuoto AMK

Ammattikorkeakoulu opintoja voi tehdä joustavasti työnohessa. Voit laajentaa osaamistasi ja hankkia pätevyyden tiettyihin työtehtäviin suorittamalla ammattikorkeakoulu opinnot. Monimuoto-opinnot sisältävät lähiopetuspäiviä, itsenäistä työskentelyä yksin ja ryhmässä sekä tenttejä ja oppimistehtävien laatimista. Tarkemmat tiedot opintojen sisällöstä löydät opintopolusta tai korkeakoulun nettisivuilta kyseisen tutkinnon kohdalta. Opintojen sisältö ja opiskelutavat vaihtelevat kouluittain sekä aloittain.

Jos sinulla on käyty opistoasteen tutkinto tai ammatillinen korkea-aste, voit täydentää tutkintosi ammattikorkeakoulututkinnoksi muuntokoulutuksella 1 – 2,5 vuodessa. Lisätietoa muuntokoulutuksista löydät opintopolusta tai korkeakoulujen nettisivuilta.

Lue myös “Minne hakea yhteishaussa 2021?”.

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

👉🏻Ammatillinen opettaja
👉🏻Ammatillinen erityisopettaja
👉🏻Opinto-ohjaaja

Ammatillinen opettajakorkeakoulu järjestää ammatillisen opettajan-, opinto-ohjaaja- ja ammatillisen erityisopettajankoulutusta. Opinto-ohjaajan ja erityisopettajan opintoihin tulee olla pohjalle käytynä ammatillisen opettajanopinnot. Ammatilliseksi opettajaksi voit hakea opiskelemaan, jos sinulla on korkeakoulu tutkinto ja kolme vuotta työkokemusta. Sosiaali- ja terveysalalla vaaditaan alemma korkeakoulututkinnon lisäksi viisi vuotta työkokemusta tai ylempi korkeakoulututkinto ja kolme vuotta työkokemusta. Lisätietoa löydät opintopolusta.

Ammatillisen opettajakorkeakoulun tarjoamat opinnot voit suorittaa jouhevasti työn ohessa. Opintoihin kuuluu lähiopetuspäiviä, ryhmätyöskentelyä, itsenäistä työskentelyä ja harjoittelu. Itse suoritin ammatillisen opettajankoulutuksen harjoittelun omalla työpaikallani, koska se soveltui harjoittelupaikaksi.

YAMK

YAMK-opinnot ovat monimuoto-opinnot, jotka kestävät 1,5 – 3vuotta. Voit siis suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon työnohessa ja räätälöidä sen sopimaan omaan työhösi, elämäntilanteeseesi ja aikatauluihisi. Opinnot koostuvat lähiopintojaksoista, verkko-opinnoista ja itsenäisestä työskentelystä. YAMK opintoihin kuuluu opinnäytetyönä tehtävä työelämän kehittämistehtävä, jonka aiheen voit valita oman työsi kehittämistarpeiden mukaan.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto syventää osaamistasi ja antaa pätevyyden kehittämistehtäviin ja asiantuntijan työtehtäviin. Voit hakea suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulu tutkintoa, jos olet korkeakoulututkinnon jälkeen ollut vähintään kaksi vuotta oman alan työssä.

Avoimet korkeakoulut

👉🏻Yliopisto
👉🏻Ammattikorkeakoulu
👉🏻Hintaeroja
👉🏻Sisältöeroja

Suomessa on laaja tarjonta avoimia korkeakouluopintoja. Itse olen suorittanut kasvatustieteen perus- ja aineopinnot Lapin Yliopistoon. Avoimet korkeakouluopinnot ovat pääasiallisesti maksullisia. Hinnat vaihtelevat koulujen välillä, joten suosittelen perehtymään hintoihin ja vertailemaan niitä. Myös opintojen sisällöt vaihtelevat jonkin verran, joten suosittelen katsomaan kurssien teemat sekä opettajat. Opettajien tausta ja tutkimussuuntaus kertoo myös paljon opetuksen sisällöstä. Itse valitsin Lapin yliopiston, sillä se oli huomattavasti halvempi, opinnot pystyi suorittamaan täysin etänä ja siellä on tutkittu ja kehitetty verkko-opetusta ja vuorovaikutusta sekä osallisuutta verkossa.

Ota opintovapaata, irrottaudu työelämästä!

Työntekijällä on mahdollisuus kahden vuoden mittaiseen opintovapaaseen viiden vuoden aikana, jos hän on ollut työnantajalla töissä yhteensä vuoden ajan. Opintovapaan voi pitää yhtämittaisesti kahden vuoden ajan tai sen voi pätkiä lyhyempiin jaksoihin. Työnantaja ei voi kieltää opintovapaata, mutta voi vaikuttaa sen alkamisajankohtaan. Oikeus vapaaseen perustuu opintovapaalakiin.

Opintovapaalla sinä saat opiskella, mitä haluat. Sen ei tarvitse liittyä työhösi. Voit siis lähteä laajentamaan osaamistasi oman kiinnostuksen mukaan ja kokeilla vaikka täysin eri alan opintoja. Opintovapaa mahdollistaa irrottautumisen töistä ja voit lähteä opiskelemaan, vaikka toiselle paikkakunnalle tai ulkomaille.

Lue opintovapaan hakemisesta täältä.

Korkeakouluopinnot

Opintovapaa soveltuu hyvin korkeakouluopintojen suorittamiseen. Voit lähteä suorittamaan oman kiinnostuksen mukaan korkeakoulun perustutkintoa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Sinulla on kaksi vuotta aikaa opiskella rauhassa ja miettiä urasuuntaasi.

Korkeakouluissa tehdään “aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamista” eli AHOTointia eli hyväksi lukemista. Jos olet kouluttautunut työn ohessa tai työn kautta hankkinut osaamista, voit osoittaa osaamistasi ja tätä kautta saada opintokokonaisuuksia tai osia niistä suoritetuksi. Tyypillistä on esimerkiksi hyväksi lukea avoimessa yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettuja opintoja tai työharjoittelu aikaisemmalla työkokemuksella.

Opintovapaa sopii hyvin myös ammatillisen perustutkinnon suorittamiseen. Lue myös “Toisen asteen opintoihin – yhteishaku 2021”.

Maisteriopinnot

👉🏻 Voit hakea ammattikorkeakoulu pohjalta
👉🏻Hakukelpoisuuskriteerit vaihtelee kouluittain – etsi, tutki ja kysy neuvoa.
👉🏻Esim. tradenomit voi hakea usein suoraan kauppakorkeaan maisteriopintoihin.
👉🏻Kasvatus- ja sosiaalitieteisiin usein vaaditaan perus- ja aineopinnot korkeakoulututkinnon lisäksi.
👉🏻Tampereen yliopistoon voi hakea sosiologian maisteriopintoihin suoraan ammattikorkeakoulupohjalta.

Oletko käynyt ammattikorkeakoulututkinnon? Tiesitkö, että voit hakea suoraan yliopiston maisteriopintoihin? Yliopiston maisteriopintoihin on erilaisia vaatimuksia riippuen koulutuksesta. Tradenomit voi usein hakea suoraan kauppatieteiden maisteriopintoihin. Itse sosionomina, kun halusin opiskelemaan kasvatustieteen maisteriksi, minun tuli käydä kasvatustieteen perusopinnot ja aineopinnot. Perusopinnot tein ennen ammatillisen opettajan opintoja ja hyväksi luin ne opettaja opinnoissa. Tämän takia opettajaopinnot oli minulle hieman kevyemmät, joten tein myös aineopinnot siinä rinnalla. Suoritin siis avoimen opintoja työnohessa ja sain näin kelpoisuuden hakea suoraan kasvatustieteen maisteriksi Jyväskylän yliopistoon.

Saman koulutusalan hakukelpoisuuskriteerit vaihtelevat koulujen välillä. Joihinkin saatetaan vaatia perus- ja aineopinnot, kun taas toisiin voisin hakea suoraan sosionomin papereilla. Eli perehdy tarkkaan eri koulutusvaihtoehtoihin ja hakukelpoisuuskriteereihin.

Aikuiskoulutustuki

👉🏻8 vuotta työkokemusta
👉🏻Lisäksi voi hakea asumistukea
👉🏻Uusi laki – parempi mahdollisuus työskennellä opintojen ohessa.

Voit hakea aikuiskoulutustukea, jos olet ollut työelämässä yhteensä kahdeksan vuotta. Aikuiskoulutustuki on ansiosidonnainen ja huomattavasti enemmän, mitä normaali opintotuki. Voit laskea laskurilla aikuiskoulutustukesi määrän.

Aikuiskoulutustuki uudistui 1.8.2020 ja jos et ole aikaisemmin hakenut tätä tukea, voit hakea sitä tämän uuden lain mukaan. Uusi aikuiskoulutustuki mahdollistaa joustavammin työskentelyn opintojen ohella. Kuukauden tuki määräytyy sinun kuukausiansioiden mukaan. Tältä sivulta löydät taulukon, miten kuukausitulot vaikuttavat aikuiskoulutustukeen.

Aikuiskoulutustuen lisäksi voit hakea Kelan yleistä asumistukea.

vinkit ja ohjeet urasuunnitteluun ja uran luomiseen. liity uralla-yhteisön sähköpostilistalle sekä suljettuun facebook-ryhmään. Klikkaa tästä ja liity.
Jaa ja välitä

3 kommenttia artikkeliin “Vinkit sinulle työntekijä! – Työssäkäyvän mahdollisuudet opiskeluun.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.