Unelmatyö, mistä sen löytää? – askelmerkit unelmaduunin määrittelyyn ja etsimiseen.

Jaa ja välitä

Ensimmäiseksi meidän tulee määritellä, mikä on unelmatyö. Unelmatyö tarkoittaa meille jokaiselle eri asiaa. Mielikuva unelmatyöstä myös muuttuu meillä jokaisella kokemuksen myötä. Kuin lähdetään määrittelemään omaa unelmatyötä, tulee miettiä muutakin kuin vain työn sisältöä. Työ pitää sisällään erilaisia aikatauluja, työympäristöjä, sosiaalisia suhteita ja vastuita. Sen lisäksi, että maalataan kuvaa unelmatyöpaikasta tulee miettiä, miltä näyttää unelma-työminä.

Unelmatyö muuttuu ja tarkentuu kokemuksen myötä. Voit löytää unelmatyösi vain kokeilemalla eri työtehtäviä. Mielikuvani unelmatyöstä on kohdentunut liikunnan ohjaustyöstä laajempaan kasvatustyöhön. Vuosi lastentarhanopettajana sulki pois mielikuvan unelmatyöstä päiväkodissa, mutta viitoitti tien pedagogiikan pariin. Työ nuorisotyöntekijänä kohdensi kiinnostustani työskentelemään nuorten ammatinvalinnan ja opinto-ohjauksen parissa. Matkan varrella unelmatyöni yhdeksi tärkeäksi piirteeksi on muodostunut mahdollisuus osittaiseen etätyöskentelyyn. Nyt riittää tarinat minun unelmatyöstä ja lähdetään selvittämään sinun unelmatyötäsi!


1. Miten haluat työskennellä?
2. Kiinnostuksen kohteesi?
3. Unelma-ammatti?
4. Reittisuunnitelma.


👉🏻 Lue myös “Vielä ilman kesätöitä? – 4 vinkkiä, miten löytää kesätyö”.

1. Sinä unelmatyössäsi.

Kuvittele unelmatyösi. Miltä siellä näyttää? Mitä näet ympärilläsi? Mitä kuulet? Mitä haistat? Nyt, tarkastele itseäsi siellä unelmatyöympäristössä. Mitä sinulla on päällä? Miltä näytät? Miltä sinusta tuntuu? Mistä olet tulossa ja minne menossa? Suosittelen, että kirjoitat ja/tai piirrät paperille näitä asioita ja hahmottelen unelmatyötäsi sekä unelma-työminääsi.

Aikataulut unelmatyössäsi

Oletko aamuvirkku? Jos olet, niin hyvä. Yhteiskunnan vuorokausirytmi on rakennettu sinulle. Mihin aikaan päivästä haluat työskennellä? Toivotko säännöllistä päivätyötä vai vaihtelevaa vuorotyötä? Jotkut pitävät yötyöstä tai iltapainotteisesta työnteosta. Saatat myös haaveilla joustavasta työnteosta ns. liukuvasta työajasta, jolloin voit työskennellä siihen aikaan päivästä, kun sinulle sinä päivänä sopii tai huvittaa.

Mieti kokonaista vuotta ja työntekoa. Haluatko vakituisen työn, missä käyt säännöllisesti ja pidät lomat säännöllisesti kesällä, jouluna ja mahdollisesti talviloman? Vai haluatko kenties kausityön? Voit esimerkiksi kesän tehdä pitkää päivää asfalttityön parissa ja talvet olla Thaimaassa sukellusoppaana. Tai ehkä unelmatyösi koostuu useammasta osa-aikatyöstä tai toimit yrittäjänä.

Työurat ovat nykypäivänä todella moninaisia ja jokaisella on mahdollisuus rakentaa oman näköinen työura. Pohdi ja kirjaa itsellesi ylös:


1. Mihin aikaan vuorokaudesta haluat työskennellä.
2. Miten työskentelet vuoden aikana – kausityö?
3. Työskenteletkö yhdessä paikassa vai koostuuko unelmatyösi useammasta työstä/yrittäjyydestä.


💡 Voit käyttää tätä pohjaa apuna pohdinnassa

Ihmiset unelmatyössäsi

Minkälainen on unelmiesi työyhteisö? Haluatko työskennellä itsenäisesti vai ryhmässä? En ole vielä keksinyt työtä, missä ei tarvitsisi olla lainkaan tekemisissä muiden ihmisten kanssa. Eli todennäköisesti jossain määrin työsi sisältää vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa. Sen lisäksi, että työskentelet omassa työyhteisössäsi, niin saatat unelmoida työskentelystä laajassa verkostossa. Jotkut työnkuvat edellyttävät yhteistyötä esimerkiksi asuinkunnan muiden toimijoiden kanssa. Tarkkaile ja pohdi, miltä työyhteisö ja sosiaaliset suhteen unelmatyössäsi näyttävät:


1. Haluatko työskennellä yksin, työparina vai isossa tiimissä?
2. Minkälainen ilmapiiri on unelmatyössäsi?
3. Miten vietätte aikaa muiden ihmisten kanssa unelmatyössäsi?
4. Kenen kanssa teet yhteistyötä?
5. Miten keskustelet ja vuorovaikutat muiden ihmisten kanssa?


Työympäristö unelmatyössäsi

Toivotko siistiä sisätyötä vai oletko sään kestävä ja haluat työskennellä ulkona? Työympäristö voidaan käsittää fyysisenä ympäristönä sekä sosiaalisena ympäristönä. Näin digiaikana tulee myös pohtia, kuinka paljon haluamme työskennellä verkkoympäristössä ja minkälaisessa verkkoympäristössä sekä millaisilla välineillä. Fyysisen työympäristön merkitys vaihtelee meidän ihmisten välillä, toisille se on tärkeämpi, kuin toisille. Itse en pysty työskentelemään sekavassa ympäristössä, vaan asiat täytyy olla järjestyksessä, helposti saatavilla sekä esteettisesti miellyttäviä. Mitä mieltä olet avokonttoreista? Ovatko ne innovatiivisen yhteistyön kulmakivi vai tekeekö ne työnteon mahdottomaksi?

Avokonttoreista puheen ollen, miltä näyttää sosiaalinen työympäristö unelmatyössäni? Minkälaista kieltä ihmiset käyttävät keskusteluissaan? Mitä työpaikalla pidetään tärkeänä, mitkä ovat tärkeitä arvoja? Miten esihenkilö käyttäytyy ja viestii henkilöstön kanssa? Kuinka laaja sinun sosiaalinen työympäristö on unelmatyössäsi? Työympäristöön kuuluu huonekalujen lisäksi näkymättömiä rakenteita. Työpaikalla on kirjatut säännöt, mutta myös paljon kirjoittamattomia sääntöjä, mitkä ilmenevät ihmisten käytöksessä sekä puheessa, mitkä taas luovat kulttuuria ja ilmapiiriä työpaikalle.


1. Onko unelmiesi työpaikka ulkona vai sisällä tai molempia?
2. Missä maassa ollaan unelmatyössäsi?
3. Mitä arvoja unelmatyössäsi on? Mitkä asiat ovat tärkeitä?
4. Minkälaisia ihmisiä ympärilläsi on ja miten he puhuvat ja käyttäytyvät?


2. Unelmatyö rakentuu uteliaisuudestasi

Sinulta on varmaan miljoona kertaa kysytty, mistä olet kiinnostunut. Se usein kysytään ensimmäisenä ammatinvalinnan yhteydessä ja jopa työhaastattelussa. Tämä on hieman haasteellinen kysymys, sillä voimme olla kiinnostuneita monista asioista ja kiinnostus on todella konteksti sidonnaista. Tuntuu aina, että tähän kysymykseen pitäisi osata vastata joillain valmiiksi lokeroiduilla käsitteillä ja aihealueilla. Voitaisiinko tätä asiaa lähestyä uteliaisuuden näkökulmasta.

Mitä asioita tykkäät tehdä vapaaehtoisesti? Onko joitain asioita, joiden pariin aina palaat? Saattaa olla, että työpäivän jälkeen vapaa-ajallasi opiskelet jotain työhön liittyvää tai hyödynnät työssäsi jotain vapaa-ajalla kehittämääsi taitoa. Jos makaat sohvalla suoratoistopalvelujen äärellä niin kuin minäkin, niin mitä ohjelmia katsot ja miksi? Itse katson rikossarjoja. Erityisesti minua kiinnostaa sarjoissa kuvattujen poliisien ja etsivien työparityöskentely sekä vuorovaikutus. Toisekseen olen kiinnostunut rikollisten elämästä ja syistä tehdä rikoksia. Joku saattaa pitää minua television edessä vetelehtijänä, mutta minun mielestä on loogista, että kasvatustieteilijä on kiinnostunut ihmismielestä ja elämänkulusta. Eli pohdi tarkkaan, miksi teet juuri sitä, mitä teet. Mitä sinä tutkit ja ihmettelet?


1. Mitä teet vapaa-ajallasi vapaaehtoisesti?
2. Mitä teet työssäsi tai opinnoissasi vapaaehtoisesti – minkä koet merkitykselliseksi ja kiinnostavaksi?
3. Miksi teet sitä, mitä teet? Pohdi ja tutki asiaa syvälle – mikä sinua tarkasti ottaen asiassa kiinnostaa ja tuottaa iloa?
4. Mitä tutkit ja ihmettelet?


3. Unelmatyö unelma-ammatissa

Unelma-ammatti on mielestäni laajempi käsite, kuin unelmatyö. Sinun unelma-ammattisi voi olla esimerkiksi lääkäri. Unelmatyösi lääkärinä voi olla esimerkiksi neurokirurgia. Neurokirurgian sisälle kuuluu varmasti vielä todella monipuolisia ja erilaisia tehtävänkuvia, joista minulla ei ole tietoakaan(jos joku tietää, kertokaa uteliaalle 😄). Sen lisäksi, että neurokirurgin mahdolliset työtehtävät ovat monipuoliset, on heillä myös useampia mahdollisia työpaikkoja ja työympäristöjä.

Minun unelma-ammatti ei ole ikinä ollut opettajan ammatti, päin vastoin. Arviolta vuonna 2009 Porvoon Keskuskoulun eräs erityisopettaja tuli kesken pitämäni koripallon näytetunnin kysymään minulta, olenko miettinyt ikinä opettajan ammattia, sillä minulla on kuulemma hyvä luonnollinen ote lapsiin. En muista, mitä vastasin, mutta itsesuojeluvaistoni heräsi. En ikinä jaksaisi tehdä opettajan työtä. Tällä hetkellä ensisijainen haaveeni on työskennellä opettajana sekä opona, ja erityisesti olen kiinnostunut erilaisten oppijoiden huomioimisesta opettajan työssä. Heh, hups. Mieti siis tarkkaan muiden ihmisten sanoja ja “never say never”. En aikaisemmin ymmärtänyt, että on muunlaisiakin opettajan työnkuvia, kuin luokanopettaja. Ole siis utelias, tutki ja perehdy asioihin, sekä kysy lisätietoa ja neuvoja.


1. Mikä on unelma-ammattisi ja löytyykö sieltä unelmatyösi?
2. Mitä muut sanovat, mikä ammatti sinulle sopisi? Tutki ja etsi lisätietoa, löytyykö unelmatyösi sieltä, vaikka se olisikin inhokkiammatti.
3. Mikä oli lapsuuden unelma-ammattisi ja miksi?
4. Jos sinulla ei ole unelma-ammattia, unelmatyösi saattaa vaatia moniosaajaa(generalistiala).


👉🏻 Lue myös “Paras ammatinvalintatesti!”.

4. Reitti unelmatyöhösi

Reitti alkaa siitä, että määritellään unelmatyö mahdollisimman tarkasti. Tarvittaessa etsi lisätietoa ja keskustele ihmisten kanssa. Varmista, että sinulla on ajantasainen tieto ja realistinen käsitys eri työnkuvista, työtehtävistä sekä työympäristöistä. Sosiaalinen media ei ole paras paikka etsiä tietoa, sillä siellä näkyy vain pintaraapaisu työstä ja usein vain ne kermat siinä kakun päällä.

Kuvitellaan vaikka mallin työtä. Herkästi voidaan ajatella, että se on keikistelyä kameran edessä ja näytetään hyvältä. Aina ei tulla ajatelleeksi, kuinka paljon työtä ulkonäön eteen tehdään ja kuinka paljon koetaan paineita sekä kilpailua tällä alalla. Toisekseen, kuinka monta kuvaa otetaan, jotta saadaan se yksi loistava kuva, joka laitetaan näkyvälle paikalle. Kuinka kauan malli on esimerkiksi bikineissä maannut rannalla vaikeissa asennoissa. Huhtikuussa Suomessa paistaa aurinko ja lumi on sulanut pois rantahiekkojen päältä, mutta ulkona on vain viisi astetta lämmintä. Siinähän keikistelet ja näytät hyvältä bikineissä rantahiekalla. Selvitä kysymällä, keskustelemalla ja kokeilemalla, onko unelmatyösi sitä, mitä kuvittelet ja kehitä visiotasi unelmatyöstäsi.

Osaaminen ja taidot unelmatyössäsi

Kun sinulla on selkeänä, minkälainen on unelmatyösi, selvitä, mitä osaamista unelmatyössäsi tarvitaan. Pohdi ja selvitä, mitä osaamista sinulla jo on. Muista! Älä tuijota vain todistuksia ja määrittele niitten kautta osaamistasi. Osaamista kertyy koko elämän alueella. Sanotaan, että 80% opitaan käytännön työssä.

👉🏻 Lue myös “Näin osoitat osaamista työnhaussa ja löydät unelmaduunin”.

Tee suunnitelma, miten hankit lisää osaamista tarvittaessa. Etsi koulutuksia, kirjallisuutta, vapaaehtoistöitä ja vapaa-ajan harrastuksia, jossa pääset kerryttämään tarvittavia taitoja. Hakeudu niiden ihmisten seuraan, jotka tekevät työkseen sitä, mistä sinä unelmoit. Sanonnalla “Fake it until you make it” on tarkoituksensa. Ajatuksena on hakeutua lähikehityksen vyöhykkeelle, missä voit kerryttää unelmatyössäsi tarvittavaa osaamista sekä omaksua työssä tarvittavia taitoja. Lasten leikeissä voit nähdä erilaisia rooleja sekä hahmoja. Lapset leikkivät lääkäriä, poliisia tai kaupan myyjää. Tällä he harjoittelevat erilaisia taitoja sekä tutustuvat maailmaan ja yhteiskuntaan. Tämä toimii myös aikuisille ja auttaa unelmatyöhön tutustumisessa sekä siinä tarvittavan roolin ottamisessa.

Älä jää asemalle! Lähde heti liikkeelle kohti unelmatyötäsi.

Voit ehkä hakea unelmatyöhösi heti. Jos tilanne on tämä, niin rakenna hyvä CV sekä työhakemus. Harjoittele sanoittamaan osaamistasi, kertomaan itsestäsi sekä motivaatiostasi. Lähesty rohkeasti sinua kiinnostavia työnantajia, sillä suurin osa avoimista työpaikoista on piilotyöpaikkoja. On hyvin todennäköistä, ettet löydä unelmatyötäsi avoimista työpaikkailmoituksista. Jos pohdit yrittäjyyttä, niin lähde rohkeasti viemään prosessia eteenpäin. Yrittäjille löytyy monipuolisesti tukea ja apua sekä rahoitusta alkuun pääsemiseksi.

Jos unelmatyösi vaatii tiettyä kokemusta työelämästä ja työtehtävistä, niin selvitä polku, mitä pitkin pääsee unelmatyöhösi. Rakenna selkeä suunnitelma, mitä sinun täytyy tehdä ensin. Täytyykö sinun käydä jokin koulutus? Tai täytyykö sinun hakea johonkin työtehtäviin ensin? Joillain yrityksillä on trainee-ohjelmia, jotka kouluttavat asiantuntija tehtäviin ja tämä ohjelma pitää sisällään tutustumista yrityksen monipuolisiin tehtäviin ennen ns. vaativamman tason työtehtäviä. Esimerkiksi Keskolla on tällainen trainee-ohjelma.

➡ Määrittele unelmatyö.
➡ Etsi tietoa, keskustele ja kokeile koko matkan ajan.
➡ Selvitä, mitä osaamista ja taitoja unelmatyösi vaatii.
➡ Kartoita oma osaamisesi ja taitosi.
➡ Kerrytä osaamista ja taitoja tarvittaessa.
➡ Verkostoidu ihmisten kanssa, jotka tekevät unelmatyösi kaltaista työtä.
➡ Suunnittele työtehtävien polku unelmatyöhösi.

Tärkeintä on, ettet jää asemalle vaan lähdet matkaan! Aloita jo tänään. Tee ensimmäinen liike kohti unelmatyötäsi.

Jaa ja välitä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.