Opintovapaa ja aikuiskoulutustuki – mahdollisuutesi opiskeluun?

Jaa ja välitä

Oletko puurtanut useamman vuoden työelämässä ja kaipaat muutosta? Haluat kehittää osaamistasi tai vaihtaa täysin alaa? Opintovapaa mahdollistaa työssäkäyvän täysipäiväisen opiskelun. Työnantajalla on velvollisuus myöntää opintovapaa, eli hän ei voi kieltää opiskelua sinulta. Jos olet ollut jo pidempään työelämässä, saata olla oikeutettu aikuiskoulutustukeen, mikä on ansiosidonnainen ja huomattavasti suurempi, mitä opintotuki. Tässä artikkelissa avaan perusvaatimukset ja seikat liittyen opintovapaaseen ja aikuiskoulutustukeen. Löydät tekstistä myös linkit sivuille, josta voit lukea lisätietoa. Työssäkäyvä, jos haaveilet opinnoista, niin jatka lukemista!

 1. Miten voin saada opintovapaata?
 2. Kauan voin olla opintovapaalla?
 3. Miten haen opintovapaata?
 4. Voinko saada ja kuinka kauan aikuiskoulutustukea?
 5. Miten haen aikuiskoulutustukea?

👉🏻 Lue myös “Vinkit sinulle työntekijä! Työssäkäyvän mahdollisuudet opiskeluun”.

1. Miten voin saada opintovapaata?

Sinulla on oikeus opintovapaaseen, eli työnantaja ei voi sitä sinulta kieltään. Työnantaja voi ainoastaan muuttaa opintovapaan ajankohtaa, mikäli opintovapaasi ajankohta tuottaa tuntuvaa haittaa työnantajalle. Siirtämiselle tulee siis aina olla perusteltu syy!

Työnantaja ei voi siirtää opintovapaan alkamista hamaan tappiin saakka, vaan enintään kuusi kuukautta myöhemmäksi. Jos suunnittelemasi opinnot toistuvat harvemmin kuin kuukauden välein, ei työnantajasi voi siirtää opintovapaata pidemmälle, kuin seuraavien opintojen alkamisajankohtaan. Jos edellisestä opintovapaan jaksostasi on alle kaksi kuukautta, ja opinnot ovat erillisiä koulutuksia, on työnantajalla oikeus siirtää opintovapaatasi.

Työnantaja voi siirtää opintovapaatasi vain kahdesti, jos yrityksessä on enemmän kuin viisi(5) työntekijää. Jos yrityksessä on vähemmän, kuin viisi työntekijää, tulee siirtäminen olla kuitenkin aina perusteltua, eli opintovapaan ajankohdasta koituisi selkeää haittaa työnantajalle. Siirtämisoikeutta ei ole, mikäli tarkoituksenasi on saattaa päätökseen opintoja, jotka aloitit edellisellä opintovapaajaksollasi.

Sinä työntekijänä voit siirtää opintovapaatasi, mikäli se kestää enintään viisi päivää ja siitä ei koidu haittaa työnantajalle. Sinun tulee kaksi viikkoa aikaisemmin kirjallisesti ilmoittaa työnantajalle, mikäli jätät opintovapaan käyttämättä tai siirrät sen ajankohtaa.

Opintovapaa on palkatonta ja sen aikana olet vapautettu työtehtävistäsi opiskelua varten. Voit vapaasti valita, mitä opiskelet. Eli opintojen ei tarvitse liittyä nykyiseen työhösi. Voit siis lähteä tekemään vaikka täyskäännöstä urallasi ja opiskella jotain ihan muuta alaa.

 • Opintovapaa on palkaton
 • Voit opiskella, mitä haluat!
 • Työnantaja ei voi kieltää opintovapaata
 • Työnantaja voi siirtää alkamisajankohtaa enintään 6kk päähän.
 • Siirto-oikeutta ei ole, jos tarkoituksena saattaa opintoja päätökseen

👉🏻 Lue myös “Tylsistykö työssäsi? – 4 vinkkiä virkistymiseen!”

2. Kauan opintovapaa voi kestää?

Voit saada opintovapaata, kun olet ollut samalla työnantajalla vuoden. Opintovapaata voit saada yhteensä kaksi vuotta viiden vuoden aikana. Tämän kaksi vuotta voit pitää joko yhtäjaksoisesti ja pätkissä. Opintovapaan voi pitää myös ns. osa-aikaisesti, eli olet osan päivästä tai viikosta töissä ja osan opintovapaalla. Eli opintovapaata voi käyttää todella joustavasti. Suosittelen keskustelemaan työnantajan kanssa. Jos olet ollut tällä samalla työnantajalla vasta alle vuoden, mutta yli kolme kuukautta, voit saada enintään viisi(5) päivää opintovapaata.

Sinä voit keskeyttää opintovapaasi, mikäli opintovapaasi kestää yli 50 päivää. Mikäli haluat palata töihin kesken opintovapaan, tulee siitä ilmoittaa neljä(4) viikkoa aikaisemmin työnantajalle. Lyhyempiä opintovapaita ei voi keskeyttää. Työnantajalla ei ole velvoitetta ottaa töihin, mikäli sijaisen työsuhde ei ole päättymässä tai sitä ei voida päättää.

Jos olet työkyvytön opintovapaan aikana pidempään, kuin seitsemän(7) päivää, ei näitä ylimeneviä päivä katsota opintovapaaksi. Eli ne eivät kuluta opintovapaapäiviäsi, kunhan ilmoitat asiasta viipymättä työnantajallesi! Voit käyttää tämän opintovapaan myöhemmin, mutta sitä on haettava erikseen.

 • 2 vuotta tai viisi päivää, riippuen työsuhteen pituudesta
 • yhtäjaksoisesti, jaksoissa tai osa-aikaisesti
 • Opintovapaan keskeytyksestä ilmoitettava 4 viikkoa aikaisemmin
 • Yli 7 päivää kestävä työkyvyttömyys, esim. äitiysloma, ei kuluta opintovapaapäiviä
Miten opintovapaa haetaan ja kauan opintovapaa voi kestää.

3. Miten opintovapaa haetaan?

Opintovapaata haet sinä työntekijänä ennen opintojen alkamista. Hakemus on tehtävä/lähetettävä työnantajalle 45 päivää ennen opintovapaan alkua, mikäli opinnot kestävät yli viisi(5) päivää. Jos opinnot kestävät enintään sen viisi päivää, tulee opintovapaata hakea kirjallisesti tai suullisesti 15 päivää ennen opintojen alkua. Teillä mahdollisesti on työpaikalla jokin sähköinen järjestelmä, missä anotaan lomia ja ilmoitetaan sairaspoissaolot. Itse hain sovitusti opintovapaata tällaisen järjestelmän kautta.

Sinun tulee saada päätös opintovapaasta viimeistään 15 päivää ennen opintojen alkua, mikäli opinnot kestävät yli viisi päivää. Jos opinnot kestävät enintään viisi päivää, tulee sinun saada päätös opintovapaasta viimeistään seitsemän(7) päivää ennen opintojen alkua.

 • Opintovapaata haettava 45 päivää ennen alkamisajankohtaa, jos kestää yli 5 päivää
 • 15 päivää aikaisemmin, jos kesto alle 5 päivää
 • Päätös annettava viimeistään 15 tai 7 päivää ennen opintovapaan alkua

💡 Lue lisää työsuojeluhallinnon sivuilta.

4. Voinko saada aikuiskoulutustukea?

Aikuiskoulutustukeen tuli lakimuutos 1.8.2020. Jos olet hakenut aikuiskoulutustukea ennen kyseistä päivämäärää, sovelletaan sinun kohdalla vanhaa lakia. Jos haet ensimmäistä kertaa aikuiskoulutustukea nyt, niin uusi laki koskee sinua. Käsittelen tässä artikkelissa uuden lain mukaan aikuiskoulutustuen hakemista. Voit saada aikuiskoulutustukea, jos olet työsuhteessa tai toimit yrittäjänä. Jos olet yrittäjä, lue lisää täältä. Käsittelen tässä palkansaajan mahdollisuuksia aikuiskoulutustukeen. Ja näin alkuun sanottakoon, että aikuiskoulutustuki on ansiosidonnaista, eli se määräytyy palkkasi mukaan ja voit saada aikuiskoulutustukea 15 kuukauden ajan yhden kerran työurasi aikana.

4.1. Työelämässä 8 vuotta

Aikuiskoulutustukea voit saada, jos olet ollut työelämässä yhteensä kahdeksan(8) vuotta. Voit tarkistaa laskurista, täyttyykö sinulla kahdeksan vuoden työssäoloehto. Laskuria varten tarvitset työeläkeotteen, jonka saa verkkopalvelusta. Varaa aikaa työssäoloehdon laskemiseen, sillä saat naputella jokaisen vuoden palkkatulot erikseen. Tämä ei ole vaikeata, ainoastaan vie hetken aikaa. Itselläni oli kertynyt työvuosia jo sen verran paljon, että en alkanut laskurilla tarkastamaan. Suosittelen laskuria, jos kahdeksan vuotta työelämässä ei ylity selkeästi. Näin ei tule ikäviä yllätyksiä, jos tukea ei myönnetäkään, kun työkokemus jää pienestän kiinni.

Jos olet ollut esimerkiksi äitiyslomalla tai käynyt armeijan, lasketaan työntekoon rinnastettavaa aikaa kahden vuoden ajalta. Lue lisää työntekoon rinnastettavista ajanjaksoista täältä.

Tietyt etuudet estävät sinulta aikuiskoulutustuen saannin. Aikuiskoulutustuen estävät etuudet löydät täältä.

4.2. Vuosi samalla työnantajalla

Sinun tulee olla ollut vuoden ajan joko jaksoissa tai yhtäjaksoisesti samalla työnantajalla. Ne jaksot lasketaan, missä viikkotyötunteja on ollut vähintään 18 tuntia ja olet saanut enimmän osan tuloista kyseiseltä työnantajalta. Jos sinulla on määräaikainen työsuhde, voit saada työsopimuksesi loppuun saakka aikuiskoulutustukea. Aikuiskoulutustukea saadaksesi sinun tulee jäädä opintovapaalle joko osa-aikaisesti tai täyspäiväisesti.

 • 1 vuosi työnantajalla
 • Vähintään 18 tuntia viikossa
 • Määräaikaisen työsopimuksen loppuun mahdollisuus saada tukea
 • Sinun on jäätävä opintovapaalle.
 • Työttömän ei ole mahdollista saada aikuiskoulutustukea. Kysy työkkäristä mahdollista tukea opintoihin.

4.3. Mihin opintoihin aikuiskoulutustukea myönnetään?

Voit saada aikuiskoulutustukea opintoihin, jotka toteutetaan julkisen valvonnan alla. Näitä ovat ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulu ja yliopisto. Opintojen tulee olla tutkintoon johtavia, kokonaisia tutkinnon osia tai lisä- ja täydennyskoulutusta. Voit saada aikuiskoulutustukea myös vapaan sivistystyön koulutuksiin, joita tarjoavat kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, liikunnan koulutuskeskukset ja opintokeskukset.

Mikäli opinnot eivät tuota ammatillista tutkintoa, arvioidaan opintojen ammatillisuutta suhteessa aikaisempiin opintoihisi sekä työhösi. Ammatillisia tutkintoja ovat mm. ammattikoulujen ja ammattikorkeakoulujen täysmittaiset tutkinto-opinnot, mutta tukea voit siis saada lyhyempiinkin koulutuksiin. Itse hain aikuiskoulutustukea kasvatustieteen maisteriopintoihin ja jännitin, myönnetäänkö tukea. Minulla on jo kaksi ammatillista tutkintoa sekä opettajan pätevyys. Kasvatustieteen maisteriopinnot eivät valmista suoraan ammattiin vaan saan siitä maisteritason tutkinnon, joten en ollut varma, lasketaanko tämä tuen piiriin. Ylempää korkeakoulututkintoa kuitenkin tarvitsen, jos haluan toimia kouluttajan korkeakoulussa, eli jos halua opettaa esimerkiksi sosionomeja työkseni. Ilokseni, minulle myönnettiin aikuiskoulutuki.

 • Tutkintoon johtavat koulutukset
 • Lisä- ja täydennyskoulutukset
 • Ammattikoulu, ammattikorkea ja yliopistot
 • Kansalaisopistot, urheiluopistot, opintokeskukset…
 • Opintoja seurataan, eli opintojen tulee edetä!
 • Voit saada lisäksi mm. yleistä asumistukea

💡 Tällä laskurilla voit laskea arvion siitä, kuinka paljon voisit saada aikuiskoulutustukea.

5. Miten haen aikuiskoulutustukea?

Aikuiskoulutustukea haetaan kahdessa osassa. Ensin haet oikeutta saada aikuiskoulutustukea ylipäätänsä. Tämän nimi on ensihakemus. Tämän jälkeen, kun tuki on sinulla myönnetty ja olet aloittanut opintovapaan ja opinnot, haet joka kuukausi erikseen edelliseen kuun tukea. Tämän nimi on maksuhakemus. Eli toukokuussa haetaan huhtikuun tukirahoja ja niin edelleen. Rahojen hakeminen kuukausittain on helppoa ja vaatii vain muutaman klikkauksen. Jos olet saanut tuloja kuukauden aikana, kerrot tulojen määrän ja järjestelmä etsii tulotietosi järjestelmästä ja sinulla maksetaan sen mukaan soviteltua aikuiskoulutukea. Tämä on ollut yllättävän helppoa ja vaivatonta.

Uuden lain mukaan voit käydä joustavammin töissä ja samalla saada aikuiskoulutustukea. Jos saat kuukauden aikana tuloja, et myöskään kuluta kokonaista tukikuukautta. Lue ja katso kuvio, miten tulot vaikuttavat tukikuukausien kulumiseen. Voit laskurin avulla katsoa, paljon saat aikuiskoulutustukea, jos saat tuloja kuukauden aikana.

Jaa ja välitä

75 kommenttia artikkeliin “Opintovapaa ja aikuiskoulutustuki – mahdollisuutesi opiskeluun?

 1. Hei,

  Kiitos hyödyllisestä julkaisusta. Osaatkohan sanoa lasketaanko 8 vuoden työssäoloon kaikki mahdollinen, esimerkiksi edellisten opintojen aikana tehdyt keikkatyöt? Aikuiskoulutustuen työhistorian laskurissa selostetaan, että työvuodet lasketaan vuoden ansioiden mukaan, eikö muita rajoituksia ole?

  1. Hei, kiitos kommentistasi! 😊 Mielestäni kyllä lasketaan. Itsellänikään ei ollut AMKista valmistumisen jälkeen työkokemusta kahdeksaa vuotta, mutta saan aikuiskoulutustukea. Joten oletan, että lasketaan kaikki työkokemus, mikä on verotettu ja eläkkeet maksettu ym.

 2. Hei,

  Osaisiko joku kertoa, kun en löydä selkeää vastausta. Olen opintovapaalla ja saan aikuiskoulutustukea. En käytä opintoihini kaikkea 15 tukikuukautta, jota aikuiskoulutustukea on mahdollista saada. Opiskelen nyt ammattikorkeakoulussa, mutta jos haluan jatkaa myöhemmin opiskelemaan ylempää amk-tutkintoa, ovatko jäljelle jäävät tukikuukaudet vielä käytettävissä uuteen tutkintoon?

  1. Hei,

   kiitos kommentistasi. Mielestäni tukikuukaudet ovat käytettävissä. “Aikaisemmin myönnetty aikuiskoulutustukiaika vähennetään tuen enimmäiskestoajasta. Kun olet käyttänyt kaikki 15 tukikuukautta, et voi saada tukea uudelleen. Tämän jälkeen voit hakea tukea esimerkiksi Kelasta.”

 3. Hei,
  Opiskelen nyt yliopistossa ja saan aikuiskoulutustukea. Tukikuukausia on luonnollisesti käytettävissä 15 kuukautta. Tämä ei kuitenkaan riitä opintojen loppuun saattamiseen. Opintovapaata voin saada 24 kuukautta. Tämä aika minulle riittäisi, koska kesät ja loma-ajat olen töissä, säästäen tukikuukausia. Kuinka voisin ison perheen vanhempana rahoittaa nuo loput opiskelukuukaudet? Tavallinen opintotuki + -laina on todella pieni, mutta onko se kuitenkin ainut vaihtoehto?

  1. Olen itse miettinyt myös tätä, miten rahoittaa loput opiskelukuukaudet. Toistaiseksi en ole keksinyt muuta, kuin tavallinen opintotuki+laina sekä ihan työssäkäynti opintojen ohella. Itselläni aikuiskoulutustuki loppuu ihan näillä näppäimillä, joten aihe on hyvinkin ajankohtainen itselleni ja mietinnän alla.

 4. Hei,
  Tietäisikö joku, onko mahdollista saada opintovapaata jos on ollut työsuhteessa samalla työnantajalla tammikuusta 2020 alkaen, mutta sen jälkeen äitiys- ja perhevapailla, sekä lomautettuna yhteensä 14kk elikkä työssäolon veroista aikaa on kertynyt samalla työnantajalla vähän reilut 9kk. Äitiys ja perhevapailta ei tullut palkkaa, koska työsopimus oli silloin niin tuore.

  1. Hei,

   kiitos viestistäsi. Vuoden työssäolon jälkeenhän voi saada sen kaksi vuotta opintovapaata ja ennen tätä 5 päivää. Suosittelen juttelemaan työnantajan kanssa asiasta, jos hän tietäisi, miten työaika lasketaan sinun tilanteessasi. Jos tuntuu, ettei viitsi työnantajalta kysyä, niin kääntyisin ammattiliiton puoleen ja kysyisin heiltä neuvoa. 🙂

   1. Riittääkö tuo 2 vuoden opintovapaa 3,5 vuotta kestävän tutkinnon suorittamiseen Amk:issa? Minulla siis virka kaupungilla ja lähihoitajan täydet tunnit. Tarkoittaako tuo 2 vuotta ajanjaksoa vai virallisia työpäiviä 730kpl?

    1. Moikka. Kiitos viestistäsi. Kokemukseni mukaan opintovapaa ei riitä 3,5v opintojen suorittamiseen. Sanoisin, että 2 vuotta tarkoittaa ajanjaksoa, näin ainakin itselläni on laitettu ja toistaiseksi näin olen myös muilta kuullut. Aikuiskoulutustuen osalta on selkeä laskuri Työllisyysrahaston verkkoasioinnissa. Sieltä on näppärä seurata, paljon on tukipäiviä itsellä vielä jäljellä. Itselläni on juurikin edessä se, että opintovapaa on päättymässä tänä vuonna ja aikuiskoulutustuki loppuu näillä näppäimillä, ja pohdin tässä seuraavia peliliikkeitä 🙂

   2. Hei!
    Osaatkohan sanoa voiko aikuiskoulutustukea hakea 2-4 päivää kuukaudessa koukun lähijaksojen ajaksi? Opiskelen monimuoto-opiskelijana ja olen opintovapaalla ainoastaan lähijaksojen ajan.

    1. Hei!

     Voi hakea ja moni niin tekeekin. 🙂 Opintovapaata haetaan työnantajalta 15 päivää ennen koulupäiviä. Laki sanoo näin: “Milloin opintovapaata haetaan enintään viideksi työpäiväksi, on hakemus, jollei työnantajan ja työntekijän kesken muuta erikseen sovita, tehtävä työnantajalle suullisesti tai kirjallisesti vähintään 15 päivää ennen suunnitellun opintojakson alkamista.”

     1. Moikka!
      Mikä ajanjakso sitten merkataan Työllisyysrahaston ensihakemukseen, jos hakee vain muutamia päiviä kuukaudessa? 🙂

     2. Moikka! Aikanaan, kun hain itse aikuiskoulutustukea, hain koko opintojen ajalle, mutta sitähän myönnettiin vain sille ajalle, mitä minulla oli mahdollisuus saada täyttä aikuiskoulutustukea. Kun tämä aika umpeutui ja minulla oli vielä tukipäiviä käyttämättä, koska en ollut käyttänyt täysiä kuukausia, hain lisää tukiaikaa jatkohakemuksella. Eli sanoisin, että voit laittaa sen maksimi tukiajan siihen ja sitten hakea jatkohakemuksella lisäaikaa, kun näet, paljonko tukipäiviä on käyttämättä.

 5. Hei, olipas hyvin tiivistetty tietopaketti, kiitos! Oma tilanteeni on seuraava: olen vakituisessa työsuhteessa, josta viimeiset vuodet äitiysvapaalla, hoitovapaalla ja nyt viimeiset kuukaudet aivoinfarktin vuoksi sairaslomalla. Pääsin ammattikorkeaan ja kaikki ehdot aikuiskoulutustukeen täyttyvät. Mitenhän tuki lasketaan, minkä tulon mukaan? Tällä hetkellä olen saanut sairauspäivärahaa Kelasta sillä työnantajan maksama sairauspäiväraha-aika, jolloin sain palkan on jo ylittynyt. Viimeisimmän kuukauden olen ollut täysin tyhjä päällä, kuntoutustukihakemus Kelassa meneillään, sillä Kelankin maksama 500pv.sairaspäivärahaa tuli täyteen. Minulla on töissä lomat pitämättä. Onko mahdollista pitää lomakuukausi ja laskettaa aikuiskoulutustuki sen kuukauden tulojen mukaan?

  1. Hei,
   kiitos viestistäsi. Tilanteesi kuulostaa aika kimurantilta. Toivottavasti tilanne kohenisi. Olen itsekin pohtinut tuota, miten aikuiskoulutustuki lasketaan tällaisissa erilaisissa tilanteissa. En ole toistaiseksi löytänyt yksioikoista vastausta. Suosittelen kysymään ammattiliitolta, jos heillä oisi tietoa tai kokemusta, tai ihan suoraan Työllisyysrahastosta: https://www.tyollisyysrahasto.fi/yhteystiedot/
   Tuolta sivuilta löytyy myös chat, josta voi kysyä neuvoa. 🙂

 6. Hei! Mitenköhän tuo ensimmäinen opintovapaan kuukausi kun sitä haetaan takautuvasti ja kuitenkin joka kuukausi pitää maksaa asuminen ym. kulut. Sitten en saa tuloja mistään tuolta yhdeltä kuukaudelta.

  1. Kiitos kommentistasi. Hyvä, kun nostit tämän seikan esiin. Itselläni tuli vielä työstä palkkaa ensimmäisellä opintovapaan kuukautena ja pystyin pärjäämään myös säästöillä. Tämä onkin hyvä huomioida opintovapaata suunnitellessa. Mitenkäs asumistuki? Oletko siihen oikeutettu ja hakenut sitä. Suoraan en muista kuinka nopeasti sen sai, kun itse sitä hain, mutta mielestäni se tuli yllättävän nopeasti, kun netissä laittoi hakemuksen.

   Jos tilanne on se, että laskuja kerääntyy eikä yksinkertaisesti ole rahaa, mistä näitä maksaa, niin neuvottelisin eräpäivän siirtämistä tai olisin yhteydessä Kelaan ja selvittäisin mahdollisuutta toimeentulotukeen. On mahdollista, että Kelasta ohjeistetaan opintolainan nostamiseen, jos siihen on vielä oikeutettu.

 7. Hei, kiitos infosta. osaatko sanoa miten tuo opintojen ammatillisuus määritellään? Mielestäni Työllisyysrahaston sivuilla tämä on epäselvästi kerrottu, alla esimerkki (https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/tuen-saamisehdot/)

  – Sivuilla sanotaan, että “Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkintojen osien suorittaminen, esimerkiksi perus-, aine- ja syventävien opintojen sekä polkuopintojen suorittaminen avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakouluissa” kuuluu aikuiskoulutustuen piiriin. Tässä ei siis ole mainintaa, että opintojen täytyisi esimerkiksi avoimessa yliopistossa olla nykyistä ammattiani täydentäviä.

  – Sivuilla myös sanotaan, että “Aikuiskoulutustuen myöntämisen edellytyksenä tiettyjen opintojen osalta on niiden ammatillisuus. Tällaisia opintoja ovat yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa suoritettavat ammatilliset lisä- ja täydennyskoulutukset, avoimissa korkeakouluissa suoritettavat yksittäiset opintojaksot sekä muu kuin tutkintoon tai tutkinnon osan suorittamiseen johtava ammatillinen koulutus.”

  Yllä olevasta virkkeestä saa kuvan, että esimerkiksi avoimessa yliopistossa suoritettu opintojakso pitää olla nykyistä ammattiani ammatillisesti täydentävä?

  Eli onko tuo käsite “yksittäinen opintojakso” avoimesta yliopistosta puhuttaessa määrittävä tekijä, pitääkö opintojen olla ammatillisesti sopivia vai ei? Jos luet koko tutkinnon tai opintokokonaisuuden (esim 25op syventävät opinnot) niiden ei tarvitse olla ammatillisesti sopivia, mutta jos luet yksittäisen opintojakson, sen pitää olla ammatillisesti sopiva?

  Toivottavasti ymmärrät mitä hain takaa. Ideana olisi lukea avoimessa jotain ihan muuta mitä tähän asti olen opiskellut ja minkä parissa olen tehnyt töitä. Sitä ennen olisi kuitenkin selvitettävä, onko sillä väliä kuinka laajan kokonaisuuden ajattelin aihetta opiskella, jos se vaikuttaa tukeen vaadittavaan ammatillisuuteen.

  1. Olen tätä samaa asiaa itse pohtinut ja ihmetellyt aikaisemmin, koska kasvatustieteen opinnot(joita olen opiskellut avoimessa sekä tutkinto-opiskelijana) ei varsinaisesti valmista ammattiin. Mitä olen kuullut muilta aikuiskoulutustuella opiskelevilta, niin hyvinkin erilaisiin opintoihin on tukea saanut. Suoraan en osaa sanoa, onko tuo yksittäinen opintojakso määrittävä tekijä. Suosittelen olemaan Työllisyysrahastoon yhteydessä ja kysymään sieltä, niin saat varmimman tiedon. Tsemppiä opintoihin!

 8. Hei! Minulla ei täyttynyt nyt keväällä vielä aikuiskoulutustuen vaativa 8v. Siispä olin vakituisessa työssä mutta opintovapaalla harjoittelujeni ajan eli suuren osan keväästä. Olen edelleen siis vakkari kuitenkin nykysessä työssäni ja ollut 6v siellä töissä. Ajattelin nyt syksyksi hkea ainuiskoulutustukea kun 8v työkokemus täyttyy. Vaikuttaakohan siihen se, kun olen ollut yksittäisillä opintovapaa jksoilla harjoittelujeni takia?

  1. Moikka. Kiitos viestistäsi. Aikaisemman opintovapaan ei pitäisi mitenkään vaikuttaa aikuiskoulutustukeen. Aikuiskoulutustuen saamisen edellytyksenä on, että olet opintovapaalla. Joten seuraavan kerran, kun otat opintovapaata, kannattaa hakea aikuiskoulutustukea 🙂

 9. Hei,

  Oletko opiskellut myös kesäkuukausina vai oletko ollut harjoittelussa/töissä silloin? Olen itse juuri opintovapaalla ja tarkoitus on suorittaa tutkintoon kuuluvia valinnaisia opintoja myös kesällä. Mietin vain sitä, että kuinka paljon pitäisi kesällä oikein suorittaa opintoja eteenpäin, jotta olisi “oikeutettu” opintovapaaseen”… lähinnä mietin siis työnantajan näkökulmasta. Työllisyysrahastohan vaatii sen 4 opintopistettä per kuukausi, jotta saa sen täyden tuen. Ajattelin suorittaa 10 opintopistettä kesä-elokuussa, eli periaatteessa opiskelisin yhden kuukauden ilman tukea, ja se on ihan ok, mutta riittääköhän se 10 opintopistettä työnantajalle? En ole oikein tästä asiasta löytänyt mitään tietoa, niin ajattelin kysellä vertaistukea.

  1. Moikka. Kiitos viestistäsi. Olen opiskellut kesällä. Opettajathan eivät hirveesti kesällä tarkastele tehtäviä, vaan opintopistemerkinnät tulee joko kesäkuun alussa tai elokuussa. Työnantajani ei ole koskaan ollut kiinnostunut opintopisteistäni eikä kyllä Työllisyysrahastokaan niiden perään ole kysellyt, kun opinnot ovat edenneet aikataulussa. Nyt kun siirryn Kelan opintotuelle, niin olen laskenut ja pyöritellyt opintopisteitä ja niiden myöntämisajankohtia hikihatussa 😅

   Työllisyysrahaston sivuilla lukee näin: “Työllisyysrahasto seuraaa opintojen edistymistä lukuvuosittain jälkikäteen, eli suoritusten viivästymisestä ei tarvitse ilmoittaa meille erikseen. Tarvittaessa pyydämme sinulta erikseen selvityksen opintojen etenemisestä.” Eli vuositasolla katsotaan, eivätkä katso sitä, onko juurikin kesällä suoritettu opintopisteitä. Eli jos opiskelet 12kk vuodessa, niin pitää vain huolen siitä että lukuvuoden päätteeksi on kertynyt vähintään 48op. Toivottavasti osasin olla avuksi ja vastasin kysymykseesi 😊

 10. Hei! Mietin juuri aikuiskoulutustuen käyttämistä koko opiskelujen ajan puolikkaana samalla töitä tehden. Näin se laskennallisesti riittäisi 30 kk joka toki on sitten kokonaisena ajanjaksona yli kaksi vuotta. Tiedätkö lasketaanko opintovapaaoikeus 2v/5v juurikin käytettyjen tukikuukausien muodossa vai katsotaanko se ihan kahdeksi kalenterivuodeksi riippumatta paljonko ajasta on käytetty työhön ja paljonko opiskeluun?

  1. Moikka! Kiitos viestistäsi. Opintovapaa katsotaan ihan kahdeksi kalenterivuodeksi. Itselläni tämä kaksi vuotta opintovapaata tulee juuri täyteen ja kuluneena lukuvuonna olen tehnyt töitä ja nostanut juurikin soviteltua aikuiskoulutustukea. Tokihan opintovapaata ei ole pakko ottaa sitä täyttä kahden vuoden pätkää kerrallaan, vaan sitä voi käyttää lyhyemmissä jaksoissa. Itse tosin koin sen säätämiseksi ja otin suorilta sen kaksi vuotta, niin sai olla rauhassa. 😄 Tein siis töitä muualle kuin siihen työpaikkaan, mistä olin opintovapaalla.

   1. Hei ja kiitos vastauksesta!
    Tätä juuri mietin kun olen hakeutunut ihan uuden alan ammattikorkeakoulututkintoon, mutta työssä pitää taloudellisesti käydä samalla ( olisin omalla työnantajallani). Koulutus on suunniteltu suoritettavaksi 1-3,5 vuodessa ja jos en saa hyväksilukuja niin paljoa että tutkinto valmistuisi kahdessa vuodessa ja työnantaja ei olisi halukas myöntämään enempää vapaata kuin lakisääteisesti tulee niin hmmm… harmittaisi kovasti jos jäisi pienestä uupumaan.

 11. Moikka!

  Pääsin opiskelemaan yamkiin palvelumuotoilua (1,5 vuotta). Vaihdoin vuoden vaihteessa työpaikkaa, joten syyskuussa opintojen alkaessa olen ollut nykyisessä vakituisessa työpaikassa 9kk. Haluaisin pitää opintovapaata, mutta opintojen alkaessa 12kk nykyisessä työpaikassa ei ole vielä täyttynyt. En ilmeisesti voi myöskään saada aikuiskoulutustukea, sillä tämä 12kk samalla työnantajalla ei täyty.

  Osaatko sanoa voiko opintovapaata hakea kesken opintojen. Voisinko esim hakea opintovapaata tammikuu/2023 alkaen vaikka opintoni alkavatkin jo syksyllä 2022. Haluaisin kokeilla työn ja koulun yhdistämistä, mutta tietää myös, onko mahdollista siirtyä opintovapaalle, jos aikataulut käyvät hyvin tiukoiksi.

  1. Moikka. Kiitos viestistäsi. Opintovapaata voi hakea myös kesken opintojen. Kun kuluneena lukuvuonna opiskelin opoksi, moni opiskelukaverini otti opintovapaata pariksi kuukaudeksi. Aikuiskoulutustuki vaatii sen opintovapaan, joten voit hakea sitä vasta kun jäät opintovapaalle. Kun on ollut alle vuoden samalla työnantajalla, voi pitää 5 päivää opintovapaata. Tämä optio kannattaa syksyllä käyttää, mikäli siltä tuntuu.

   Ja ihan huikeeta, että pääsit opiskelemaan palvelumuotoilua. Palvelumuotoilu on todella kysyttyä nykypäivänä ja mielenkiintoista duunia! Tsemppiä opintoihin! 😊

 12. Hei! Kiitos selkeästä kirjoituksesta. 🙂
  Tiedätkö kuluttaako osa-aikainen opintovapaa ns. täysiä opintovapaapäiviä? Jos haen esim. kuukauden ajalle osa-aikaista opintovapaata, jolloin olen puolet (klo 8-16) päivästä töissä ja puolet opintovapaalla lasketaanko silloin, että olen käyttänyt opintovapaata 1 kk vai puoli kk?

  1. Moikka! Kiitos viestistäsi. Loistava kysymys.

   Kaiken järjen mukaan opintovapaata kuluu sen verran, mitä sitä on käyttänyt. Eli sanoisin, että kertomassasi esimerkissä sitä kuluisi puoli kuukautta. Laki sanoo: “Opintovapaalla tarkoitetaan tässä laissa aikaa, joksi työnantaja on vapauttanut työntekijän palvelussuhteeseensa kuuluvien tehtävien suorittamisesta koulutusta tai opiskelua varten.” Tulkitsisin niin, että opintovapaa-aikaa kuluttaa ne ajanjaksot, jolloin olet vapautettu työsuhteeseen kuuluvista tehtävistä, etkä saa palkkaa. Opintovapaahan haetaan teilläkin todennäköisesti sähköisestä järjestelmästä, mikä näppärästi laskee yhteen käyttämäsi opintovapaajaksot.

 13. Hei!

  Mitenköhän menetellään silloin, kun työnantajan vastaus opintovapaahakemukseen on, että työnantaja siirtää opintovapaata 6 kuukaudella, mutta vastauksessa ei todeta kuitenkaan, että opintovapaa alkaisi tämän 6 kuukauden jälkeen? Tuleeko työntekijän hakea opintovapaata uudelleen vai antaako työnantaja erikseen pyytämättä uuden vastauksen alkuperäisen hakemuksen pohjalta, että voiko tämän ensimmäisen 6 kuukauden siirron jälkeen opintovapaa päästä alkamaan vai siirtyykö opintovapaa työnantajan oikeudesta siirtää opintovapaata vielä toiset 6 kuukautta?

  1. Moikka! Kiitos viestistäsi. Kuulostaa kieltämättä erikoiselta, ettei vastauksessa todeta, milloin opintovapaa sitten alkaa. Opintovapaalakihan sanoo, että mikäli opintovapaan myöntäminen aiheuttaa tuntuvaa haittaa, niin työnantaja voi siirtää enintään kuudella kuukaudella. Ymmärrykseni mukaan, työnantajasi pitäisi pystyä perustelemaan, miksi opintovapaan alkamisajankohtaa siirretään 6kk.

   Suosittelen pyytämään kirjallisen vastauksen siitä, milloin opintovapaa tarkalleen ottaen 6kk päästä alkaa. Eli kannattaa kysyä esim. “jos anomastani alkuperäisestä päivästä lasketaan 6kk eteenpäin, niin ymmärsinkö oikein, että opintovapaani alkaa XX.XX.2023?” Jos asia ei työnantajan kanssa etene, niin suosittelen ottamaan yhteyttä ammattiliittoon. Itse olen usein tällaisissa tilanteissa laittanut jo etukäteen viestiä ammattiliittoon ja kysynyt, miten asian pitäisi mennä, niin olen voinut työnantajan kanssa keskustellessa sanoa, että olen varmistanut asian ja keskustellut ammattiliiton kanssa.

   Tässä vielä linkki opintovapaalakiin: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790273#V3
   Ja täällä tarkemmin määritelty opintovapaasta: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790864#P4

 14. Moikka!
  Kiitos hyvästä tietopaketista. Ihan mahtava mahdollisuus tuo opintovapaa! Kiitos Suomi!

  Itse olen äitiyslomalla ja suunnittelen opintojen aloittamista äitiysloman jälkeen. Ennen äitiysloman alkua ehdin olla vakituisessa työsuhteessa nykyisellä työnantajallani 11kk ja tämän jälkeen työnantajani maksoi palkkaa vielä 3kk äitiysloman alkamisesta. Osaatko sanoa, täyttyykö näillä tiedoilla tuo vaatimus 1 vuoden kestäneestä työsuhteesta vai miten äitiyslomaan suhtaudutaan sen laskemisessa?

  1. Hei! Kiitos viestistäsi. Opintovapaalaki sanoo näin: ” Työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on jäljempänä säädetyin rajoituksin oikeus saada opintovapaata saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta. ”
   Tuo “yhdessä tai useammassa jaksossa” mielestäni tarkoittaa sitä, että tuo vaatimus 1 vuoden kestäneestä työsuhteesta täyttyisi kohdallasi. Tuossa laissa kohta “jäljempänä säädetyin rajoituksin” sisälsi lähinnä määrittelyä siitä, millaisiin opintoihin opintovapaata voi saada. Se pätkä ei enää ota kantaa työsuhteen keston kertymiseen. Suosittelen ottamaan yhteyttä työnantajaan ja keskustelemaan opintovapaan mahdollisuudesta. 🙂

   Tässä vielä linkki opintovapaalakiin: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790273

  2. Hei Jenna!

   Oletkohan saanut vastausta kysymykseesi? Minulla vähän samankaltainen tilanne. Raskausvapaalle jäädessäni olen ollut samalla työnantajalla 9,5kk töissä vakituisessa virassa. Lisäksi minulle maksetaan raskausajalta ja vanhempainvapaan alussa palkkaa ja kerrytän myös vanhempainvapaan aikana vuosilomaa. Olen suunnitellut opintovapaata elokuusta 2023 alkaen ja mietin juuri opintovapaaoikeuden kertymistä eli toisin sanoen sitä kerryttääkö raskaus- ja vanhempainvapaa työsuhteen kestoa. Jos saat tähän vastauksia, niin mielellään kuulisin lisää 🙂

 15. Hei!
  Jossain aikaisemmassa viestissäsi kirjoitit, että opintovapaata voisi hakea kesken opintojen. Tästä asiasta tuntuu löytyvän erilaisia tekstiversioita eri sivustoilla. Toisissa lukee, että opintovapaata pitää hakea ennen haluttua vapaan aloitusajankohtaa, mutta opintovapaa asetuksessa on kirjattu hakemisesta, että se tulee tehdä ennen opintojen alkua.
  Itselläni on tilanne, että tällä hetkellä opintojen alkaessa en ole oikeutettu opintovapaaseen, mutta opintojen viimeisinä vuosina olisin. Opintojen suunnittelun takia olisin todella kiitollinen jos osaisit vastata onko minun oikeasti mahdollista hakea opintovapaata opintojen myöhäisemmässä vaiheessa?

  1. Moikka!

   Oman kokemuksen mukaan opintovapaata voi hakea myöhäisemmässäkin vaiheessa. Kun opiskelin viime lukuvuonna(2021-22) opinto-ohjaajaksi, niin muutama koulukaveri haki opintovapaata keväälle, että sai puristettua tehtävät pakettiin ja tehtyä opintoihin kuuluvan harjoittelun. Myös monimuoto-opinnoissa ammattikorkeassa olen kuullut työkavereitten ja kavereitten tekevän sitä, että opintojen loppuvaiheessa ottavat opintovapaata harjoittelua ja opinnäytetyön tekoa varten.

   Finlexissä opintovapaa-asetuksessa sanotaan kylläkin, että opintovapaata on haettava 45 päivää ennen opintojen alkamista(jos yli 5 päivän opintovapaa). Uskon, että tässä tarkoitetaan täysipäiväisten opintojen alkamista, eli sitä ajanjaksoa, jolloin olet vapautettu työstäsi ja olet täysipäiväinen opiskelija. Tässä vielä linkki opintovapaa-asetukseen.

   1. Kiitos vastauksesta!

    Minulla juuri kyseessä tuo AMK monimuoto opiskelu ja muutaman vuoden päästä harjoittelu ja opinnäytetyön tekemistä varten voisi opintovapaa tulla tarpeeseen.

    Eli jos ymmärsin oikein, niin opintovapaan saaminen tässä tilanteessa on kiinni työnantajan tulkinnasta ja myötämielisyydestä. En haluaisi kuitenkaan joutua riitatilanteeseen työpaikallani asiasta.

 16. Moikka!
  Ymmärsinköhän oikein aijemmista kommenteista. Hakisin opintovapaata 2v/5v ja käyttäisin siintä esim. kaksi päivää kuukaudessa, niin se söisi vain kaksi opintovapaapäivää eikä kokonaista kuukautta? Tarkoitus tehdä töitä samalla kun opiskelen ja tarpeen mukaan käyttäisi yksittäisiä päiviä opiskeluun.

  1. Moikka!
   Opintovapaata kuluu sen verran, mitä sitä käyttää. Eli jos käytät kaksi päivää, niin sitä kuluu kaksi päivää. Mielestäni opintovapaata voi ottaa jopa puolikkaitakin päiviä. Omassa työpaikassani opintovapaata haettiin sähköisen järjestelmän kautta sen jälkeen, kun työnantajan kanssa oli asiasta sovittu. Sähköinen järjestelmä automaattisesti sitten laskee näitä opintovapaapäiviä. Täältä opintovapaa-asetuksesta löytyy lisätietoa hakemisesta ym.

   Toivottavasti vastasin kysymykseesi 🙂

 17. Hei!
  Olen opintovapaalla 1.8.2022-31.5.2023. Minulle on myönnetty aikuiskoulutustuki, pitääkö minun opiskella 4op vain ne kuukaudet kun saan tuen? Tai pitäiskö saada 4op myös elokuussa (ainoa kuukausi opintovapaalla kun en saa aikuiskoulutustukia). Kiitos vastauksesta!!

  Ystävällisin terveisin
  Alba

  1. Hei!

   Kiitos viestistäsi. Opintopisteitä tarkastellaan lukuvuosittain opintopisteiden keskimäärän perusteella. Eli he eivät tarkastele jokaista kuukautta erikseen. Sanoisin, että sinun ei tarvitse saada 4op elokuussa. Aikuiskoulutustuen sivustolla sanotaan opintopisteistä näin:
   “Opintosuoritusvaatimuksen täyttymistä seurataan lukuvuosittain opintosuoritusten keskimäärän perusteella, eikä suoritusten kuukausittaista kirjautumista siten edellytetä. Pidä kirjaa tukiajalla suorittamistasi opintopisteistä. Jos olet suorittanut opintoja jossakin kuussa vähemmän kuin vaadittu määrä olisi, voit myös jättää hakematta tukea maksuun kyseiseltä kuukaudelta. Asiasta ei tarvitse ilmoittaa erikseen.

   Jos sinulle on maksettu palkkatuloja yli puolet normaalin kuukausipalkkasi suuruudesta, riittää, kun suoritat 2 opintopistettä.”

 18. Hei!

  Onko opintovapaat siis pidettävä viiden vuoden sisällä, vai voiko opintovapaata jatkaa esim. 8 vuoden päästä siitä, kun aloitti opiskelemaan ensimmäistä kertaa? Itselläni olisi jäljellä vielä neljä tukikuukautta: olen siis käyttänyt 11 kuukautta ointovapaata viimeisen viiden vuoden sisällä. Olen ollut koko ajan samalla työnantajalla.

  1. Moikka!

   Kiitos viestistäsi. Minun ymmärryksen mukaan opintovapaata ei tarvitse pitää viiden vuoden sisällä, vaan sinulla on oikeus pitää enintään kaksi vuotta opintovapaata viiden vuoden sisällä. Eli sanoisin, että kyllä voit jatkaa opintovapaata 8 vuoden päästä.

   Laki sanoo näin: “…oikeus saada opintovapaata saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta. ” Tuo lakipätkä löytyy täältä. Sinulla kuulostaisi alkaneen jo uusi viiden vuoden jakso, joten ymmärrykseni mukaan voisit pitää taas sen kaksi vuotta opintovapaata viiden vuoden aikana. Suosittelen keskustelemaan työnantajan kanssa. 🙂

  1. Okei, onpas kurja kuulla. Pystytkö olemaan yhteydessä ammattijärjestöösi? Itse olen ammattijärjestön lakipuolelta saanut aina apua tällaisiin tilanteisiin.

 19. Hei,

  Kiitos näistä kattavista tiedoista.

  Olisin vielä varmistanut, että jos jää opintovapaalle, mutta ei aio hakea mitään tukia, niin pitääkö opintopisteitä silti tulla joku tietty määrä? Siis voiko työnantaja vaatia niitä, kun on saanut opintovapaata omasta työstään ?

  1. Hei,

   kiitos viestistäsi. Opintovapaalaki ja -asetus ei määrittele mitään opintopistevelvollisuutta. Opintovapaata kun voi saada niin moneen erilaiseen koulutustilanteeseen ja eri pituisiksi jaksoiksi. Sanoisin, että riippuu, mitä työnantajan kanssa on sovittu opintopisteistä, mutta opintovapaalakiin nojaten niitä ei mielestäni voi vaatia. Tiedän tapauksia, missä on jääty opintovapaalle, että tehdään esim. gradu loppuun, mutta gradua ei ole siitä huolimatta syystä tai toisesta saatu valmiiksi, eli ei myöskään opintopisteitä ole kertynyt.

   Suosittelen keskustelemaan työnantajan kanssa ja tarvittaessa olemaan yhteydessä ammattijärjestöön. Tässä vielä linkki opintovapaalakiin ja opintovapaa-asetukseen.

   1. Hei! Kiitos tietopaketista.En löytänyt mistä muualta voisin kommentoida tähän enää niin kysyn tähän oman asiani:
    Itsellä ehdot opintovapaalle täyttyvät ja tiedossa olisi AMK:ssa opiskelupaikka 12.1. Alkaen eli ensi viikolla olisi ilmoitettava opintovapaan käytöstä työnantajalle.
    Jos menen opintovapaalle työsuhteessani, pystynkö tekemään satunnaisia vuoroja(tarvittaessa työhönkutsuttavana) samalla työnantajalla, millä olen opintovapaalla, vaikka aikuiskoulutustuki pyörisi? Eli ns tienaamaan tuen päälle?
    Lisäksi, kun aikuiskoulustukikuukauteni loppuvat kesken 3,5v opintojeni, voinko mahdollisesti siirtyä suoraan tuosta normaalille opintotuelle?

    1. Moikka!

     Kiitos viestistäsi. En näe syytä, miksi et voisi tehdä keikkaa työnantajallesi. Aikuiskoulutustuki sovitellaan aina edellisen kuukauden tuloihin. Kun haet takautuvasti edellisen kuun aikuiskoulutustukea, järjestelmä etsii tulotietosi. Jos sinulle maksetaan puolikas aikuiskoulutustuki, niin tällöin kuluu vain puolikas tukikuukausi. Näet aikuiskoulutustuen sivuilta tarkan määrän, mitä sinulla on aina tukipäiviä jäljellä.

     Itse olen juuri siinä tilanteessa, että aikuiskoulutustuki ja opintovapaa loppui, ja olen siirtynyt tavalliselle opintotuelle ja asumistuelle. Eli kyllä on mahdollista siirtyä opintotuelle.

 20. Heippa! Tuki maksetaan ilmeisesti edellisen vuoden tulojen mukaan ja minä olen ollut äitiyslomalla (8/2021-8/22). Onkohan tukea mahdollista saada tätä edeltävästä tuesta, aika iso ero olisi muuten..

  1. Hei,
   kiitos viestistäsi. Tähän minulla ei ollutkaan suoraan tietoa ja vastausta, mutta löysin aikuiskoulutustuen sivuilta tällaisen pätkän: “Jos olet ollut hakemusta edeltävien 12 kuukauden aikana poissa työstä joko kokonaan tai osittain perhevapaiden, sairauden, opiskelun, työttömyyden tai muun näihin verrattavan syyn vuoksi, pidennämme tarkastelujaksoa palkattomien tai osapalkkaisten poissaolojen verran niin, että palkalliset 12 kuukautta täyttyvät. Mahdollisten osa-aikaisten jaksojen aikana maksettua palkkaa ei tarkastelujaksoa pidennettäessä huomioida keskimääräiseen kuukausipalkkaan. ”

   Toivottavasti tästä oli sinulle apua. 🙂

 21. Hei,
  Sellainen asia minulle on jäänyt vähän epäselväksi opintovapaasta, että jos aloitan työn ohella osa-aikaisen opintovapaan, tarkoituksena opiskella AMK tutkinto. Jos siis käyttäisin tämän 4.5 vuoden opintojen aikana vaikka vain vuoden verran yhteensä opintovapaata, niin jääkö se toinen opintovapaa vuosi “tallelle”, eli voisin käyttää sen esimerkiksi myöhemmin, jos innostuisi opiskelemaan lisää? Vai meneekö se oikeus opintovapaaseen kokonaan tuossa amk tutkinnon suorittamisen aikana, vaikkei kaikki päivät kuluisi, kun ajallisesti menee se lähemmäs 5 vuotta. Ja pitääkö tämä jotenkin huomioida opintovapaata hakiessa, jos siis ei tarkoituksena käyttää kaikkia päiviä, vaikka hakujakso on se lähes maksimi 5v?

  1. Hei,
   kiitos viestistäsi. Oman kokemukseni mukaan opintovapaata kuluu sen verran, mitä sitä käyttää ja loput jää tallelle. Aikaisemmassa työssäni huomasin, että opintovapaata haetaan aika joustavasti ja työnantajan kanssa neuvotellen. Meillä opintovapaa merkattiin sähköiseen järjestelmään, minne merkattiin sairaslomat ja muut lomatkin, niin tästä järjestelmästä näki opintovapaapäivien määrän ja kulumisen. Opintovapaata haetaan 45 päivää ennen opintovapaan alkua, jos opintovapaa kestää yli 5 päivää ja 15 päivää ennen opintovapaan alkua, jos opintovapaa kestää alle 5 päivää. Työnantajan ei voi opintovapaata kieltää, ainoastaan siirtää aloitusajankohtaa tietyin ehdon. Toivottavasti osasin vastata kysymykseesi.

   Täältä löydät vielä lisätietoa opintovapaasta. Työnantajan kanssa opintovapaasta hyvin työpaikkakohtaisesti neuvotellaan, joten kannattaa mennä pomon juttusille 😊

 22. Hei! En löytänyt vastausta, vaikuttaako vuorotteluvapaa tukeen?
  Olin viime vuonna puoli vuotta vuorottelulla ja olisin nyt keväällä aloittamassa opiskelun.

  1. Hei!

   Kiitos viestistäsi. Tämä onkin kinkkinen kysymys. Uskoisin, että tässä toimitaan samalla tavalla, mitä äitiysloman kohdalla, eli tarkastelujaksoa pidennetään niin, että palkalliset 12kk täyttyvät. Aikuiskoulutustuen sivuilla sanotaan näin:
   “Jos olet ollut hakemusta edeltävien 12 kuukauden aikana poissa työstä joko kokonaan tai osittain perhevapaiden, sairauden, opiskelun, työttömyyden tai muun näihin verrattavan syyn vuoksi, pidennämme tarkastelujaksoa palkattomien tai osapalkkaisten poissaolojen verran niin, että palkalliset 12 kuukautta täyttyvät. Mahdollisten osa-aikaisten jaksojen aikana maksettua palkkaa ei tarkastelujaksoa pidennettäessä huomioida keskimääräiseen kuukausipalkkaan. ”

   Yllä oleva tekstipätkä löytyy täältä , sivun alareunasta kohdasta “Usein kysyttyä…”
   Toivottavasti tästä oli apua. Tsemppiä opintoihin! 🙂

 23. Hei!
  Harkitsen opintovapaata (arki) päätyöstäni. Lisäksi olen tehnyt keikkaa sunnuntaisin muualla.
  Mikäli haen opintovapaata ja opintotukea, vaikuttaako siihen nuo su-keikat?
  Voinko opintojen ohella jatkaa keikkailua vai vaikuttaako se opintotuen määrään?
  Pelkällä opintotuella en pärjäisi, kun lapset ja lainoja. Tai haluan voida maksaa lainoja samoilla summilla kuin nyt.

  1. Hei,
   kiitos viestistä. Itse opiskelin opintotuella ja -lainalla loppuajan, ja silloinhan on tulorajat, jotka näkyvät taulukossa täällä. Opintotukihan on tietty summa kuukaudessa ja sitä ei tietääkseni vieläkään sovitella tulojen mukaan, vaan sitten jälkikäteen joutuu makselemaan takaisin, jos tuloraja ylittyy. Aikuiskoulutustuki taas sovitellaan tulojen mukaan, mikä mahdollistaa joustavammin työskentelyn opintojen ohella. Aikuiskoulutustuen määrään palkan lisäksi voi laskea tällä laskurilla.

   Toivottavasti osasin vastata kysymykseesi. 😊

 24. Hei.
  Kyselen sellaista asiaa, ettäkun olen vakituisena kotihoidossa töissä, jossa saan tehdä vain arkiaamuvuoroja. Mahdollista ei ole tehdä iltoja, öitä eikä viikonloppuja. Olen ottanut koko kesäksi kursseja, joten tarvitsen kesöksi opintovapaata. Sain tarjouksen kesätyöstä toisesta kotihoito palvelusta, jossa saisi tehdä 3 vuorotyötä? Siellä en tarvitse opintovapaata, vaan koulupäiviin voin toivoa ilta, yövuoroja ja vapaapäiviä. Olisi minulle huomattavasti kannattavampaa, kuin nykyisessä paikassani olisin kaikki koulupäivät opintovapaalla, eli palkattomalla.

  1. Hei,
   kiitos viestistäsi. Tarkennatko vielä, mikä sinua askarruttaa? Pohditko siis, kannattaisiko vaihtaa työnantajaa?

 25. Hei! Olen opintovapaalla töistä 30.9 saakka, kokopäiväisenä opiskelijana suorittaen Jyväskylän avoimessa yliopistossa psykologian perusopintoja 25op. Kysymys kuuluu, onko mahdollista suorittaa 25op avoimen perusopinnot vuodessa päätoimisena opiskelijana ja saada siihen aikuiskoulutustukea? Ongelma on että työllisyysrahasto vaatii 4op/kk jotta tuki myönnetään ja nyt ei minulla ole mahdollisuuksia saada kuukaudessa noita pisteitä kasaan koska opiskelutahti avoimessa on niin väljä. Onko muita samassa tilanteessa olevia/olleita? Kuinka olette ratkaisseet tilanteen?

  1. Hei,
   ja pahoittelut,että on kestänyt kauheen kauan vastata! Aikuiskoulutustuki -sivustolla sanotaan: “Opintosuoritusvaatimuksen täyttymistä seurataan lukuvuosittain opintosuoritusten keskimäärän perusteella, eikä suoritusten kuukausittaista kirjautumista siten edellytetä. Pidä kirjaa tukiajalla suorittamistasi opintopisteistä. Jos olet suorittanut opintoja jossakin kuussa vähemmän kuin vaadittu määrä olisi, voit myös jättää hakematta tukea maksuun kyseiseltä kuukaudelta.”

   Eli voisit varmasti nostaa tuon 25op edestä tukia, eli ainakin muutamalta kuukaudelta voisit nostaa aikuiskoulutukea. Eli ehdottomasti kannattaa tukea hakea ja kokeilla, minkälainen päätös sieltä tulee. Olisiko sinulla mahdollista ottaa jotain helppoja noppia perusopintojen lisäksi, jotta saisit enemmän pisteitä ja voit nostaa tukea? 😊

 26. Hei
  Ongelmani on samansuuntainen kuin Annan. Olen aloittamassa opintovapaan elokuussa. Haluaisin opiskella opintovapaalla espanjaa avoimessa yliopistossa tai kansalaisopistossa, mutta opintopisteitä ei kerry riittävästi vuositasollakaan. Voinko ottaa rinnalle esim.erilaisia lyhytkursseja ammattikorkeasta tai jostain muusta julkisesti valvotusta oppilaitoksesta tai toisen kielen? Eli voiko pisteitä/opintoja koota eri oppilaitoksista? Olen surffaillut tuntikausia etsien tietoa ja olo tuntuu nyt toivottomalta ja tiedon etsiminen vaikealta. Olen ammatiltani kieltenopettaja ja lisäkielet parantaisivat työllistymistä eli ilmeisesti kansalaisopistokin kävisi suorituspaikaksi. Avoimessa yliopistossa,ammattikoulussa ja ammattikorkeassa pystyisin ymmärtääkseni opiskelemaan selityksittä mitä tahansa ainetta.
  Olisin tosi kiitollinen vastauksesta. Nimimerkillä yöunensa menettänyt.

  1. Moikka.

   Kiitos viestistäsi. Minun piti ihan kirjautua tuonne Työllisyysrahaston sivulle ja käydä katsomassa, mitä tietoja maksuhakemuksessa on. Siinä ensimmäisenä on “oppilaitoksen nimi”, eli sanoisin, että aikuiskoulutustukeen huomioidaan vain sen yhden oppilaitoksen opinnoissa kerrytetyt opintopisteet. Tämän pohjalta veikkaisin, että eri oppilaitoksista koottuja opintopisteitä ei huomioida. Varmimman tiedon saa, kun kysyy Työllisyysrahastolta. 😊

   Itse opiskelin hetken yhtäaikaa Jyväskylän yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattikoulussa, mutta ainoastaan yliopiston opintoihin hain aikuiskoulutustukea. Jyväskylässä tosin on EduFutura yhteistyökonsepti, missä yliopiston opiskelijana olisin pystynyt tekemään kursseja mm. ammattikorkeakoulusta. Eli kannattaa selvittää, voiko koulun kautta tehdä kursseja muista oppilaitoksista, jolloin opintopisteet hyväksiluetaan(nykyään puhutaan myös ahotoinnista) opintoihisi.

   Eli suosittelen kysymään omasta oppilaitoksesta, voiko sinne hyväksilukea muualla suoritettuja opintoja. Itse olisin saanut yliopistolle hyväksiluettua aikaisemmin suorittamani opettajan pedagogiset opinnot.

 27. Hei
  Otin yhteyttä Työllisyysrahastoon ja sain vastaukseksi, että useampia opintoja voi opiskella yhtä aikaa- Hakemukselle voi valita yhden oppilaitoksen, muut opinnot voi ilmoittaa koulutustiedot kohdassa lisätiedot tai liittämällä selvityksen opinnoista pdf-tiedostona.

 28. Hei,
  olen nyt kokonaan opintovapaalla työstäni ja mietin, että koska opiskelut ovat hyvällä mallilla, voisin käydä “heittämässä keikkaa” työnantajallani muutamia päiviä kuukaudessa. Aikuiskoulutustuessa vaan ei taida olla enää mitään summaa, minkä saisi tienata kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa tukeen? Laskurilla kun laskeskelee, että vähentää mahdollisen palkan tuesta niin se menee aika lailla plus miinus nolla eli ei olisi kannattavaa mennä töihin? Ja onko siinä vielä joku raja, että jos tienaa tukikuukauden aikana vaikka 400, ei saa tukea ollenkaan?

  1. Moikka.

   Kiitos viestistä. Pienen summan voi tienata ilman, että vaikuttaa tukeen. Tietyn tulomäärän jälkeen ei saa ollenkaan tukea, mutta se summa oli aika iso. Uuden lain mukaan aikuiskoulutustukea sovitellaan tulojen mukaan, joten ei ihan pienestä summasta menetä koko tukea enää. Tällä sivustolla kohdasta “Katso taulukosta esimerkkejä aikuiskoulutustuen määrästä” näkee vähän, miten tukea sovitellaan tulojen mukaan. Toivottavasti siitä ois vähän apua. 😊

 29. Hei, pitääkö olla jossakin liitossa, jotta voi saada aikuisopintotukea?

  1. Hei,
   kiitos viestistäsi. Mielestäni ei tarvitse kuulua liittoon. Eli aikuiskoulutustukea voi saada ilman, että kuuluu liittoon. Aikuiskoulutustuen maksaa työllisyysrahasto, mikä on osa yhteiskuntamme sosiaaliturvajärjestelmää ja jonka toimintaa rahoitetaan mm. palkoista kerättävällä työttömyysvakuutusmaksuilla. Heidän toimintansa ei siis liity liittojen ja työttömyyskassojen toimintaan.

 30. Hei! Osaatko sanoa kuinka luotettava tuo aikuiskoulutustuen työhistoria laskuri on? Olen mahdollisesti jäämässä elokuussa opintovapaalle, laskurin mukaan silloin tulee 8v 3kk työhistoriaa täyteen, eli juuri ylittäisin tuon vaaditun määrän. Hieman jännittää, että voiko tuohon luottaa täysin.

  1. Hei,
   kiitos viestistäsi. En osaa sanoa, onko se kuinka luotettava, mutta uskoisin sen pohjautuvan samaan laskentatapaan, mitä he käyttävät muutenkin päätösten teossa. Suosittelen olemaan yhteydessä työllisyysrahastoon ja laittamaan ajoissa hakemusta. Huomasin juuri, että he järjestävät webinaarin, missä vastaillaan yleisimpiin kysymyksiin aikuiskoulutustuesta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.