Opintovapaa ja aikuiskoulutustuki – mahdollisuutesi opiskeluun?

Jaa ja välitä

Oletko puurtanut useamman vuoden työelämässä ja kaipaat muutosta? Haluat kehittää osaamistasi tai vaihtaa täysin alaa? Opintovapaa mahdollistaa työssäkäyvän täysipäiväisen opiskelun. Työnantajalla on velvollisuus myöntää opintovapaa, eli hän ei voi kieltää opiskelua sinulta. Jos olet ollut jo pidempään työelämässä, saata olla oikeutettu aikuiskoulutustukeen, mikä on ansiosidonnainen ja huomattavasti suurempi, mitä opintotuki. Tässä artikkelissa avaan perusvaatimukset ja seikat liittyen opintovapaaseen ja aikuiskoulutustukeen. Löydät tekstistä myös linkit sivuille, josta voit lukea lisätietoa. Työssäkäyvä, jos haaveilet opinnoista, niin jatka lukemista!

 1. Miten voin saada opintovapaata?
 2. Kauan voin olla opintovapaalla?
 3. Miten haen opintovapaata?
 4. Voinko saada ja kuinka kauan aikuiskoulutustukea?
 5. Miten haen aikuiskoulutustukea?

👉🏻 Lue myös “Vinkit sinulle työntekijä! Työssäkäyvän mahdollisuudet opiskeluun”.

1. Miten voin saada opintovapaata?

Sinulla on oikeus opintovapaaseen, eli työnantaja ei voi sitä sinulta kieltään. Työnantaja voi ainoastaan muuttaa opintovapaan ajankohtaa, mikäli opintovapaasi ajankohta tuottaa tuntuvaa haittaa työnantajalle. Siirtämiselle tulee siis aina olla perusteltu syy!

Työnantaja ei voi siirtää opintovapaan alkamista hamaan tappiin saakka, vaan enintään kuusi kuukautta myöhemmäksi. Jos suunnittelemasi opinnot toistuvat harvemmin kuin kuukauden välein, ei työnantajasi voi siirtää opintovapaata pidemmälle, kuin seuraavien opintojen alkamisajankohtaan. Jos edellisestä opintovapaan jaksostasi on alle kaksi kuukautta, ja opinnot ovat erillisiä koulutuksia, on työnantajalla oikeus siirtää opintovapaatasi.

Työnantaja voi siirtää opintovapaatasi vain kahdesti, jos yrityksessä on enemmän kuin viisi(5) työntekijää. Jos yrityksessä on vähemmän, kuin viisi työntekijää, tulee siirtäminen olla kuitenkin aina perusteltua, eli opintovapaan ajankohdasta koituisi selkeää haittaa työnantajalle. Siirtämisoikeutta ei ole, mikäli tarkoituksenasi on saattaa päätökseen opintoja, jotka aloitit edellisellä opintovapaajaksollasi.

Sinä työntekijänä voit siirtää opintovapaatasi, mikäli se kestää enintään viisi päivää ja siitä ei koidu haittaa työnantajalle. Sinun tulee kaksi viikkoa aikaisemmin kirjallisesti ilmoittaa työnantajalle, mikäli jätät opintovapaan käyttämättä tai siirrät sen ajankohtaa.

Opintovapaa on palkatonta ja sen aikana olet vapautettu työtehtävistäsi opiskelua varten. Voit vapaasti valita, mitä opiskelet. Eli opintojen ei tarvitse liittyä nykyiseen työhösi. Voit siis lähteä tekemään vaikka täyskäännöstä urallasi ja opiskella jotain ihan muuta alaa.

 • Opintovapaa on palkaton
 • Voit opiskella, mitä haluat!
 • Työnantaja ei voi kieltää opintovapaata
 • Työnantaja voi siirtää alkamisajankohtaa enintään 6kk päähän.
 • Siirto-oikeutta ei ole, jos tarkoituksena saattaa opintoja päätökseen

👉🏻 Lue myös “Tylsistykö työssäsi? – 4 vinkkiä virkistymiseen!”

2. Kauan opintovapaa voi kestää?

Voit saada opintovapaata, kun olet ollut samalla työnantajalla vuoden. Opintovapaata voit saada yhteensä kaksi vuotta viiden vuoden aikana. Tämän kaksi vuotta voit pitää joko yhtäjaksoisesti ja pätkissä. Opintovapaan voi pitää myös ns. osa-aikaisesti, eli olet osan päivästä tai viikosta töissä ja osan opintovapaalla. Eli opintovapaata voi käyttää todella joustavasti. Suosittelen keskustelemaan työnantajan kanssa. Jos olet ollut tällä samalla työnantajalla vasta alle vuoden, mutta yli kolme kuukautta, voit saada enintään viisi(5) päivää opintovapaata.

Sinä voit keskeyttää opintovapaasi, mikäli opintovapaasi kestää yli 50 päivää. Mikäli haluat palata töihin kesken opintovapaan, tulee siitä ilmoittaa neljä(4) viikkoa aikaisemmin työnantajalle. Lyhyempiä opintovapaita ei voi keskeyttää. Työnantajalla ei ole velvoitetta ottaa töihin, mikäli sijaisen työsuhde ei ole päättymässä tai sitä ei voida päättää.

Jos olet työkyvytön opintovapaan aikana pidempään, kuin seitsemän(7) päivää, ei näitä ylimeneviä päivä katsota opintovapaaksi. Eli ne eivät kuluta opintovapaapäiviäsi, kunhan ilmoitat asiasta viipymättä työnantajallesi! Voit käyttää tämän opintovapaan myöhemmin, mutta sitä on haettava erikseen.

 • 2 vuotta tai viisi päivää, riippuen työsuhteen pituudesta
 • yhtäjaksoisesti, jaksoissa tai osa-aikaisesti
 • Opintovapaan keskeytyksestä ilmoitettava 4 viikkoa aikaisemmin
 • Yli 7 päivää kestävä työkyvyttömyys, esim. äitiysloma, ei kuluta opintovapaapäiviä
Miten opintovapaa haetaan ja kauan opintovapaa voi kestää.

3. Miten opintovapaa haetaan?

Opintovapaata haet sinä työntekijänä ennen opintojen alkamista. Hakemus on tehtävä/lähetettävä työnantajalle 45 päivää ennen opintovapaan alkua, mikäli opinnot kestävät yli viisi(5) päivää. Jos opinnot kestävät enintään sen viisi päivää, tulee opintovapaata hakea kirjallisesti tai suullisesti 15 päivää ennen opintojen alkua. Teillä mahdollisesti on työpaikalla jokin sähköinen järjestelmä, missä anotaan lomia ja ilmoitetaan sairaspoissaolot. Itse hain sovitusti opintovapaata tällaisen järjestelmän kautta.

Sinun tulee saada päätös opintovapaasta viimeistään 15 päivää ennen opintojen alkua, mikäli opinnot kestävät yli viisi päivää. Jos opinnot kestävät enintään viisi päivää, tulee sinun saada päätös opintovapaasta viimeistään seitsemän(7) päivää ennen opintojen alkua.

 • Opintovapaata haettava 45 päivää ennen alkamisajankohtaa, jos kestää yli 5 päivää
 • 15 päivää aikaisemmin, jos kesto alle 5 päivää
 • Päätös annettava viimeistään 15 tai 7 päivää ennen opintovapaan alkua

💡 Lue lisää työsuojeluhallinnon sivuilta.

4. Voinko saada aikuiskoulutustukea?

Aikuiskoulutustukeen tuli lakimuutos 1.8.2020. Jos olet hakenut aikuiskoulutustukea ennen kyseistä päivämäärää, sovelletaan sinun kohdalla vanhaa lakia. Jos haet ensimmäistä kertaa aikuiskoulutustukea nyt, niin uusi laki koskee sinua. Käsittelen tässä artikkelissa uuden lain mukaan aikuiskoulutustuen hakemista. Voit saada aikuiskoulutustukea, jos olet työsuhteessa tai toimit yrittäjänä. Jos olet yrittäjä, lue lisää täältä. Käsittelen tässä palkansaajan mahdollisuuksia aikuiskoulutustukeen. Ja näin alkuun sanottakoon, että aikuiskoulutustuki on ansiosidonnaista, eli se määräytyy palkkasi mukaan ja voit saada aikuiskoulutustukea 15 kuukauden ajan yhden kerran työurasi aikana.

4.1. Työelämässä 8 vuotta

Aikuiskoulutustukea voit saada, jos olet ollut työelämässä yhteensä kahdeksan(8) vuotta. Voit tarkistaa laskurista, täyttyykö sinulla kahdeksan vuoden työssäoloehto. Laskuria varten tarvitset työeläkeotteen, jonka saa verkkopalvelusta. Varaa aikaa työssäoloehdon laskemiseen, sillä saat naputella jokaisen vuoden palkkatulot erikseen. Tämä ei ole vaikeata, ainoastaan vie hetken aikaa. Itselläni oli kertynyt työvuosia jo sen verran paljon, että en alkanut laskurilla tarkastamaan. Suosittelen laskuria, jos kahdeksan vuotta työelämässä ei ylity selkeästi. Näin ei tule ikäviä yllätyksiä, jos tukea ei myönnetäkään, kun työkokemus jää pienestän kiinni.

Jos olet ollut esimerkiksi äitiyslomalla tai käynyt armeijan, lasketaan työntekoon rinnastettavaa aikaa kahden vuoden ajalta. Lue lisää työntekoon rinnastettavista ajanjaksoista täältä.

Tietyt etuudet estävät sinulta aikuiskoulutustuen saannin. Aikuiskoulutustuen estävät etuudet löydät täältä.

4.2. Vuosi samalla työnantajalla

Sinun tulee olla ollut vuoden ajan joko jaksoissa tai yhtäjaksoisesti samalla työnantajalla. Ne jaksot lasketaan, missä viikkotyötunteja on ollut vähintään 18 tuntia ja olet saanut enimmän osan tuloista kyseiseltä työnantajalta. Jos sinulla on määräaikainen työsuhde, voit saada työsopimuksesi loppuun saakka aikuiskoulutustukea. Aikuiskoulutustukea saadaksesi sinun tulee jäädä opintovapaalle joko osa-aikaisesti tai täyspäiväisesti.

 • 1 vuosi työnantajalla
 • Vähintään 18 tuntia viikossa
 • Määräaikaisen työsopimuksen loppuun mahdollisuus saada tukea
 • Sinun on jäätävä opintovapaalle.
 • Työttömän ei ole mahdollista saada aikuiskoulutustukea. Kysy työkkäristä mahdollista tukea opintoihin.

4.3. Mihin opintoihin aikuiskoulutustukea myönnetään?

Voit saada aikuiskoulutustukea opintoihin, jotka toteutetaan julkisen valvonnan alla. Näitä ovat ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulu ja yliopisto. Opintojen tulee olla tutkintoon johtavia, kokonaisia tutkinnon osia tai lisä- ja täydennyskoulutusta. Voit saada aikuiskoulutustukea myös vapaan sivistystyön koulutuksiin, joita tarjoavat kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, liikunnan koulutuskeskukset ja opintokeskukset.

Mikäli opinnot eivät tuota ammatillista tutkintoa, arvioidaan opintojen ammatillisuutta suhteessa aikaisempiin opintoihisi sekä työhösi. Ammatillisia tutkintoja ovat mm. ammattikoulujen ja ammattikorkeakoulujen täysmittaiset tutkinto-opinnot, mutta tukea voit siis saada lyhyempiinkin koulutuksiin. Itse hain aikuiskoulutustukea kasvatustieteen maisteriopintoihin ja jännitin, myönnetäänkö tukea. Minulla on jo kaksi ammatillista tutkintoa sekä opettajan pätevyys. Kasvatustieteen maisteriopinnot eivät valmista suoraan ammattiin vaan saan siitä maisteritason tutkinnon, joten en ollut varma, lasketaanko tämä tuen piiriin. Ylempää korkeakoulututkintoa kuitenkin tarvitsen, jos haluan toimia kouluttajan korkeakoulussa, eli jos halua opettaa esimerkiksi sosionomeja työkseni. Ilokseni, minulle myönnettiin aikuiskoulutuki.

 • Tutkintoon johtavat koulutukset
 • Lisä- ja täydennyskoulutukset
 • Ammattikoulu, ammattikorkea ja yliopistot
 • Kansalaisopistot, urheiluopistot, opintokeskukset…
 • Opintoja seurataan, eli opintojen tulee edetä!
 • Voit saada lisäksi mm. yleistä asumistukea

💡 Tällä laskurilla voit laskea arvion siitä, kuinka paljon voisit saada aikuiskoulutustukea.

5. Miten haen aikuiskoulutustukea?

Aikuiskoulutustukea haetaan kahdessa osassa. Ensin haet oikeutta saada aikuiskoulutustukea ylipäätänsä. Tämän nimi on ensihakemus. Tämän jälkeen, kun tuki on sinulla myönnetty ja olet aloittanut opintovapaan ja opinnot, haet joka kuukausi erikseen edelliseen kuun tukea. Tämän nimi on maksuhakemus. Eli toukokuussa haetaan huhtikuun tukirahoja ja niin edelleen. Rahojen hakeminen kuukausittain on helppoa ja vaatii vain muutaman klikkauksen. Jos olet saanut tuloja kuukauden aikana, kerrot tulojen määrän ja järjestelmä etsii tulotietosi järjestelmästä ja sinulla maksetaan sen mukaan soviteltua aikuiskoulutukea. Tämä on ollut yllättävän helppoa ja vaivatonta.

Uuden lain mukaan voit käydä joustavammin töissä ja samalla saada aikuiskoulutustukea. Jos saat kuukauden aikana tuloja, et myöskään kuluta kokonaista tukikuukautta. Lue ja katso kuvio, miten tulot vaikuttavat tukikuukausien kulumiseen. Voit laskurin avulla katsoa, paljon saat aikuiskoulutustukea, jos saat tuloja kuukauden aikana.

Jaa ja välitä

6 kommenttia artikkeliin “Opintovapaa ja aikuiskoulutustuki – mahdollisuutesi opiskeluun?

 1. Hei,

  Kiitos hyödyllisestä julkaisusta. Osaatkohan sanoa lasketaanko 8 vuoden työssäoloon kaikki mahdollinen, esimerkiksi edellisten opintojen aikana tehdyt keikkatyöt? Aikuiskoulutustuen työhistorian laskurissa selostetaan, että työvuodet lasketaan vuoden ansioiden mukaan, eikö muita rajoituksia ole?

  1. Hei, kiitos kommentistasi! 😊 Mielestäni kyllä lasketaan. Itsellänikään ei ollut AMKista valmistumisen jälkeen työkokemusta kahdeksaa vuotta, mutta saan aikuiskoulutustukea. Joten oletan, että lasketaan kaikki työkokemus, mikä on verotettu ja eläkkeet maksettu ym.

 2. Hei,

  Osaisiko joku kertoa, kun en löydä selkeää vastausta. Olen opintovapaalla ja saan aikuiskoulutustukea. En käytä opintoihini kaikkea 15 tukikuukautta, jota aikuiskoulutustukea on mahdollista saada. Opiskelen nyt ammattikorkeakoulussa, mutta jos haluan jatkaa myöhemmin opiskelemaan ylempää amk-tutkintoa, ovatko jäljelle jäävät tukikuukaudet vielä käytettävissä uuteen tutkintoon?

  1. Hei,

   kiitos kommentistasi. Mielestäni tukikuukaudet ovat käytettävissä. “Aikaisemmin myönnetty aikuiskoulutustukiaika vähennetään tuen enimmäiskestoajasta. Kun olet käyttänyt kaikki 15 tukikuukautta, et voi saada tukea uudelleen. Tämän jälkeen voit hakea tukea esimerkiksi Kelasta.”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *