Opiskelutaidot – aikuisopiskelijakin oppii uusia temppuja.

Jaa ja välitä

Opiskelu ei tarkoita pelkkää lukemista, vaan opiskeluun liittyy paljon erilaisia osa-alueita, kuten muisti, ajanhallinta ja opiskelutekniikoiden tarkoituksenmukainen käyttö. Opiskelutaidot ovat siis laaja käsite, ja nämä taidot kehittyvät iän myötä, sekä niitä voidaan tietoisesti harjoitella. Opiskelua mietittäessä, äkkiseltään tulee mieleen lukeminen, kirjoittaminen, kuunteleminen, ryhmätyöt ja esitykset. Opiskelu on kuitenkin myös paljon muuta. Tässä artikkelissa tarkastelen opiskelutaitoja aikuisopiskelijan näkökulmasta.

Aikuisten vahvuus opiskelussa on käytännön kokemukset, ymmärrys yhteiskunnasta, motivaatio ja yleinen elämänhallinta. Nuoret opiskelijat ovat innokkaita oppimaan uutta ja rakentavat pohjaa tulevaisuuden työuralle. Kokemuksen puute on myös etu, mikä näkyy nuorilla ennakkoluulottomuutena ja avoimuutena tarkastella asioita. He myös kysyvät paljon ja haluavat tietää. Kun aikuisopiskelijana kertoo nuorille käytännön esimerkkejä opiskeltavaan teoriaan liittyen, tulee sanoittaneeksi omaa kokemusta ja osaamista. Usein saattaa nousta esiin arvokkaita kokemuksia sekä taitoja, joita on pitänyt itsestään selvyytenä. On siis rikkaus, että opiskeluryhmässä on eri ikäisiä ihmisiä.

 1. Opiskelutaidot – tunnista vahvuutesi
 2. Opiskelutekniikat
 3. Oppimaan oppiminen

👉🏻 Lue myös “Miten aikatauluttaa opiskelua?”.

1. Opiskelutaidot – tunnista vahvuutesi

Opiskelun kannalta merkittävää on tunnistaa omat opiskelutaidot ja vahvuudet opiskelussa. Usein puhutaan oppimistyyleistä ja halutaan kovasti luokitella ihmisiä oppimistyylien ja aistien mukaan, kuten lukemalla oppija tai kuuntelemalla oppija. Itse en usko tällaiseen yksinkertaiseen luokitteluun. Jokaisella meillä on oma luontainen tyyli oppia ja se voi koostua useammasta oppimistyylistä ja niihin vaikuttaa myös ympäristö, elämäntilanne sekä opiskeltava asia.

1.1. Tunnista tyylisi ja vahvuutesi

Milloin oppiminen on ollut mielestäsi kivaa? Mitä teit silloin, kenen kanssa ja millaisessa ympäristössä? Poimi näistä muistoista vahvuutesi oppimisessa. Opitko mielelläsi kuuntelemalla? Onko tunnilla istuminen ollut sinulle helppoa ja mielekästä? Vai oletko se, joka tunnilla aina puhuu kaverin kanssa? Ehkä opitkin parhaiten keskustelemalla. Kaikki meistä ei viihdy pulpetissa, vaan kaipaa liikettä ja toimintaa oppimisen tueksi. Vai rakastatko kirjoittaa tai lukea? Tunnista, mikä on itsellesi mieluisin ja helpoin tapa oppia, ja pyri aina tuomaan niitä elementtejä opiskelutilanteeseen.

💡 Lue myös Ylen julkaisu: “Väärinkäsitys: Jokaisella on oma oppimistyylinsä”.

Pohdi aikaisempia oppimistilanteita ja kokemuksia. Minkälaiset opetus- ja oppimistilanteet ovat olleet sinulle huonoja? Millä tavalla et ainakaan opi? Esimerkiksi itselleni pitkään paikallaan istuminen ja kuuntelu on haastavaa. Tällaisia oppimistilanteita valitettavasti on aika paljon koulumaailmassa sekä työmaailmassa. Olen pohtinut, miten minun kannattaa toimia näissä tilanteissa, jotta opiskeluaika ei mene hukkaan. Jos luento on kiinnostava, saatan virkata kestovanulappuja. Pieni liike auttaa keskittymään. Jos en koe luentoa itselleni aiheelliseksi tai muutoin kuunteleminen on aivan mahdotonta, niin olen ottanut luennolle mukaan materiaalia, jolla voin muuten edistää oppimistani. Tunnista myös heikkoutesi opiskelussa, niin pystyt harjoittelemaan näitä opiskelutaitoja. Kun tiedät, minkälainen opiskelutilanne sopii sinulle huonoiten, pystyt varautumaan näihin tilanteisiin ja tukemaan oppimistasi.

💡 Lue myös Ylen: “Eri aistit apuna oppimisessa”.

1.2. Tunnista temperamenttisi, roolisi sekä vastuusi ja suunnittele.

Ylen julkaisussa mainitaan temperamentti. Jos toivot jotain työkalua, millä lähteä pohtimaan itsellesi luontaisia opiskelutapoja, niin voit kokeilla tehdä tämän temperamenttitestin. Nämä testit eivät ole kiveen hakattu totuus, mutta mielestäni ne nostavat hyvin esiin meidän ihmisten erilaisuutta ja sanottaa tapojamme toimia eri tilanteissa. Riippuen temperamentista sekä persoonasta, reagoimme hieman eri tavalla tilanteissa. Joku saattaa tykätä suunnattomasti yhdestä opettajasta ja tämän opetustyylistä, kun taas toinen kokee hänet ärsyttäväksi.

Opiskelutaidot käsittää myös kyvyn suunnitella ja aikatauluttaa opintoja. Etenkin aikuisopiskelijoiden kohdalla nämä nousevat esiin tärkeinä seikkoina. Aikuisilla on useita rooleja elämässä. Sen lisäksi, että he ovat opiskelijoita saattavat he olla työntekijä, vanhempi, omaishoitaja ja puoliso. Roolien ja vastuiden yhteensovittaminen vaatii suunnittelua, järjestelyä ja ajanhallintaa. Tämän vuoksi etenkin aikuisopiskelijoiden tulee kiinnittää huomiota opiskelutaitoihin, opiskelutekniikoihin sekä opintojen suunnitteluun.

💡 Katso videolta vinkit, miten suunnitella opiskelua ja vähentää stressiä: “Keskity ja suunnittele”.

Opiskelutaidot

2. Opiskelutekniikat – tehokkuutta opiskeluun

Opiskelutekniikat tarkoittaa erilaisia konkreettisia keinoja käsitellä opiskeltavaa materiaalia, painaa mieleen opiskeltavia asioita ja tuottaa sekä rakentaa tietoa. Siinä missä olet elämän saatossa löytänyt itsellesi sopivimmat tavat laittaa ruokaa, siivota, liikkua tai tehdä työsi, voit kokeilemalla löytää itsellesi parhaat tavat opiskella. Tämän hetken aikuiset ovat vielä tottuneet siihen, että istutaan luokassa, kuunnellaan, luetaan kirjoja ja tehdään läksyt, jotka tentataan seuraavana päivänä. Itse en ainakaan muista paljoa puhuttaneen opiskelutaidoista.

Rakkaat aikuisopiskelija vertaiset! Kokeilkaa erilaisia opiskelutekniikoita ja löytäkää itsellenne parhaat menetelmät. Opettele soveltamaan sekä muokkaamaan niitä itsellesi sekä tilanteeseen sopivaksi. Opiskelutaidot pitävät sisällään myös kyvyn valita tilanteeseen sopivat opiskelutekniikat. Tähän kannattaa käyttää aikaa, sillä se säästää sinulta aikaa opiskelussa. Opit tehokkaammin ja opiskelu on mielekästä, kun tekniikat ovat kohdillaan. Tämä lisää motivaatiota, tyytyväisyyttä ja vähentää turhautumista. Opiskelutekniikoihin lukeutuu mm. muistitekniikat, lukutekniikat ja muistiinpanotekniikat.

💡 Katso myös “Ota haltuun opiskelutekniikat”.

2.1. Muistiinpanotekniikat

Muistiinpanotekniikoita on erilaisia, ja digitaaliset välineet ovat tuoneet mukanaan lisää mahdollisuuksia. Olen itse vierastanut digitaalisia muistiinpanoja, mutta olen viime aikoina harjoitellut niiden tekemistä. Liputan edelleen perinteisen kynän ja paperin puolesta. Käden liike, mikä kynällä kirjoittaessa tulee, auttaa muistamaan sekä antaa aivoille enemmän aikaa käsitellä opiskeltavaa asiaa.

Digitaalisilla muistiinpanoilla on kuitenkin aikansa ja paikkansa. Kun muistiinpanot ovat pilvipalvelussa, pääset käsiksi niihin milloin tahansa esimerkiksi puhelimen avulla. Digitaalisista muistiinpanoista on myös helpompi kopioida ja siirrellä tekstiä koulutehtäviin tai vaikka blogitekstiin! Digitaaliset muistiinpanot mahdollistavat myös siistin ulkoasun ja asioiden täydentämisen jälkeenpäin esimerkiksi kirjan tai luentojen tarjoamilla tiedoilla. Tietoa on myös näppärä siirrellä ja ryhmitellä digitaalisella alustalla. Omassa opiskelussani molemmilla muistiinpanoalustoilla on paikkansa ja valitsen tilanteen mukaan muistiinpanotekniikoiden käytön. Kokeile rohkeasti digitaalisten muistiinpanojen tekemistä ja yhdistele kuvia, videoita ja ääntä! Vinkkejä muistiinpanotekniikoista löytyy esimerkiksi Instagramista hakusanoilla: #studygram #bulletjournal #digitalnotes

3. Oppimaan oppiminen – opiskelutaidot haltuun

Ihmisillä on kyky ajatella omaa ajattelua. Tähän pohjautuu meidän oppimaan oppiminen. Oppimaan oppiminen tarkoittaa kykyä tarkastella ja arvioida omaa ajattelua ja ajatteluketjuja, tunteita, tiedon rakentumista, opiskelutaitoja, erilaisia opiskelutekniikoita ja niiden tarkoituksenmukaisuutta sekä luoda oppimisstrategioita. Suosittelen käymään keskustelua muiden kanssa siitä, minkälaisen ajatusprosessin he ovat käyneet läpi, ennen loppupäätelmäänsä. Tulet huomaamaan, kuinka eri tavoilla hahmotamme asioista.

Yksi esimerkki erilaisesta ajattelusta on se, miten lähdemme rakentamaan tietoa. Jotkut, kuten minä, haluaa aloittaa kokonaisuuksista. Kun ymmärtää kokonaisuuden on helppo lisätä niihin yksityiskohtia ja tätä kautta rakentaa tietoa. Eli edetään isosta pieneen päin. Toiset taas haluavat mahdollisimman nopeasti päästä tarkastelemaan yksityiskohtia, etsimään tietoa ja rakentamaan yksityiskohdista kokonaisuutta. Olen pohtinut, ovatko nämä jälkimmäiset henkilöt innokkaita Lego-rakentajia? Itse en ole koskaan Legoista innostunut.

👉🏻 Lue myös “Laaja tehtävänanto. Miten päästä alkuun opiskelussa?”.

3.1. Tunnista pelikenttäsi ja laadi strategia

Minkälaisia oppimisstrategioita käytät? Kun aloitat opiskelun, mitä selvität ensimmäisenä? Miten aloitat oppimistehtävien suorittamisen? Kuinka opettelet vaadittavat asiat? Mitä oppiminen edes mielestäsi tarkoittaa? Nykyään korostetaan tiedon rakentamista ja suositellaan keskustelua muiden kanssa ja tätä kautta tiedon jakamista. Puhutaan paljon myös opiskelijalähtöisyydestä. Koska aikuisopiskelijoiden motivaatio opiskeluun kumpuaa käytännön kokemuksista ja ongelman ratkaisusta, niin on perusteluta lähteä linkittämään uutta tietoa aikaisemmin koettuun sekä omaan elämään.

Aikuisopiskelussa usein korostuu henkilön konteksti ja tulokulma. Itse koin erittäin mielenkiintoiseksi entisen merikapteenin näkemykset pedagogiikkaan sekä opettamiseen liittyen. Opiskelimme samaa asiaa, mutta tarkastelimme tietoa eri tulokulmista. Uskallankin sanoa, että aikuisopiskelijana kannattaa selkiyttää itselleen, mistä tulokulmasta tarkastelee opiskeltavaa asiaa. Esimerkkinä, tulevissa opo-opinnoissa ajattelin itse tarkastella opinto-ohjausta erityisen tuen tarpeessa olevien korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta ja heidän siirtymistään työelämään. Tämä tulokulma lisää motivaatiotani sekä kiinnostustani opintoihin.

Oppiminen ja opiskelutaidot ovat todella laajoja käsitteitä ja pelikenttiä. Tärkeintä on tunnistaa omat vahvuutesi, sinulle sopivat oppimistyylit sekä suunnitella opiskelua ja kokeilla sekä kehittää oppimisstrategioita jatkuvasti. Kerron lisää vinkkejä ja ajatuksiani opiskelutaidoista ja aikuisten oppimisesta tulevassa piilopodcastin jaksossa. Pääset podcastiin käsiksi liittymällä sähköpostilistalle. Lähetän yhden viestin kuukaudessa sähköpostilistalle, joten en usko tukkivani postilaatikkoasi. Liity mukaan klikkaamalla kuvaa alla. 👇🏻

Jaa ja välitä

4 kommenttia artikkeliin “Opiskelutaidot – aikuisopiskelijakin oppii uusia temppuja.

 1. studying may not nessary gives you a job especilly in under developed countries but studying makes you wisser and understand the society in which youmare living.
  with many skills you are open to many opportuniteis in life.
  studying in adult age or like an adult makes you wiser.
  in all i can say education is the key both in tecnical and commercial education systems.

 2. Olen tunnollinen opiskelija. Vahvuuksiani on käytännössä oppiminen. Heikkouksia hieman ujo, hiljainen ja teoria opiskelu ja siihen liittyvä lukihäiriö, heijastuu teoria opintojoihin hitautena. Lukihäiriö voi hieman hidastaa opintoja silloin kun on teoriaa paljon, myös atk taidot voivat hidastaa opintoja.

  1. Hei, kiitos kommentista. Mielenkiintoista, että mainitset heikkouksiksi sen, että on ujo ja hiljainen. Itse näin puheliaana yksilönä pyrin välillä olemaan hiljaisempi, sillä arvostan heitä, jotka tarkkailevat tilanteita ja kuuntelevat, eivätkä suuna päänä ole tilanteissa. Uskon, että ujot ja hiljaiset näkevät tilanteissa asioita, jotka esimerkiksi minulta jää huomaamatta. Tilanteiden hiljaisissa ihmisissä piilee viisautta, jolle tulisi muistaa antaa myös puheenvuoro.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.